Gå til indhold
Søg

Om NUBU

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge er professionshøjskolernes samlende forskningsforum inden for området udsatte børn og unge.

NUBU gennemfører forskningsprojekter, der forener høj videnskabelig kvalitet med praksisnære og professionsrelevante løsninger på væsentlige samfundsudfordringer. NUBU er dermed et nationalt kraftcenter for forskningsbaserede løsninger til gavn for udsatte børn og unge.

NUBU er et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler. I NUBU samarbejder forskere fra en lang række fag som blandt andet socialrådgiver, lærer, pædagog og sundhedsprofessioner. NUBU skaber synergi på tværs af fag og institutioner og tilfører borgere, professionsudøvere og de enkelte uddannelser og forskningsmiljøer en værdi, som hver professionshøjskole ikke kan realisere alene.

Stemme til udsatte børn, unge og forældre

NUBU udfører forskning og skaber viden med mål om forandring. NUBU tager afsæt i forskning, der kan anvendes i velfærdsprofessionernes arbejde med og samarbejde om udsatte børn og unge. NUBU producerer viden, som på den ene side er anvendelig for den enkelte professionsudøver i den konkrete situation med det specifikke barn, og som samtidigt har kvalitet på et generelt niveau.

Det er et særligt omdrejningspunkt for NUBU at inddrage børn, unge og deres forældre i forskningen. De udsatte familiers egen stemme er vigtig for at vide, hvorvidt indsatser vurderes som meningsfulde for de, der modtager den. NUBU arbejder samtidig for at understøtte praksisfeltets inddragelse af børn, unge og deres forældre.

Janne Hedegaard Hansen
Centerchef
Cand.scient.pol., ph.d.
Janne Hedegaard Hansen startede i NUBU 1. juni 2019. Hun vil som centerchef igangsætte nye projekter og skabe nye forståelser, der kan bidrage til at finde optimale løsninger på de opgaver, som velfærdsprofessionerne skal løfte. Hun er ph.d. fra DPU og har en kandidat i statskundskab, og i sin egen forskning har Janne fokus på inklusions- og eksklusionsprocesser i skoler og daginstitutioner.
T: +45 40 58 23 48
E: jhha@kp.dk

Anna Krarup Jensen
Kommunikationsmedarbejder
Journalist, cand.public.
Anna Krarup Jensen leger med ord og skaber billeder. Hun er blandt andet ansvarlig for NUBUs kommunikation. Hun har lang erfaring med analyser og forskningsformidling, og hun er journalist med en kandidatoverbygning i social ulighed og kulturel sameksistens.
T: +45 51 38 05 73
E: akje@kp.dk

Anne Mehlsen
Projektkoordinator og sekretariatsmedarbejder
Cand.soc.
Anne Mehlsen jonglerer med Excel-ark og danner overblik. Hun arbejder dels som sekretariatsmedarbejder for NUBU og dels som projektkoordinator på forskningsprojektet Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel. Hun er sociolog og har tidligere arbejdet med udsatte borgere i Settlementet og på Indvandrer Kvindecenteret samt med forskerstøtte i KORA.
T: +45 51 63 26 74
E: amec@kp.dk

Oliver Birk Jessing
Studentermedhjælper
Stud.scient.anth
T: +45 51 63 26 16
E: obje@kp.dk

NUBU har en styregruppe med repræsentanter for hver af de seks professionshøjskoler.
Styregruppen består af:

  • Vicedirektør Poul Skov Dahl, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole: psda@ucl.dk (formand)
  • Konstitueret dekan Annegrete Juul, Københavns Professionshøjskole: agju@kp.dk (næstformand)
  • Direktør Sami Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon: sabo@pha.dk
  • Direktør for Forskning og Udvikling David Mayntz, Professionshøjskolen UCN: dvm@ucn.dk
  • Uddannelsesdekan Susanne Tellerup, VIA University College: sute@via.dk
  • Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg, UC Syd: lmso@ucsyd.dk

Hver af de seks professionshøjskoler har udpeget en eller to forskere, der deltager i vores forskergruppe. Gruppen arbejder for at styrke forskningen i udsathed blandt børn og unge på tværs af fag og professionshøjskoler. NUBU’s forskergruppe kommer fra forskellige professioner og danner et stærkt hold, der sammen med centersekretariatet står i spidsen for netværksopbygning, kvalitetssikring og udvikling af projekter, der styrker indsatserne for udsatte børn, unge og familier.

UC Nord

VIA UC

UC Syd

UCL

Professionshøjskolen Absalon

Københavns Professionshøjskole

  • John Gulløvforsker og chefkonsulent ved pædagoguddannelsen Campus Carlsberg
  • Rune Cordsen, lektor ved læreruddannelsen

Kontakt

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge
Københavns Professionshøjskole
Institut for Socialt Arbejde
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg

Tlf.: +45 5163 2674 / E-mail: nubu@kp.dk