Gå til indhold
Søg
Drawing by Timo Kuilder: NUBU works with extraordinary children and youth in vulnerable situations, from the years 0-20. These sketches portray several themes in a more abstract and poetic way.

Om NUBU

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU) bringer forskere fra professionshøjskolerne i Danmark sammen om at forske i børn og unge som står i udsatte positioner. NUBU sætter børnene og de fagpersoner, som de kommer i kontakt med, i centrum af  forskningen. Målet med forskningen er at skabe viden med relevans for dem, der arbejder med børn og unge og derigennem viden der skaber reelle forandringer for børn og unge i udsathed.

Udsathed

Mange forhold kan skabe udsathed.  Nogle børn og unge er udsatte for fattigdom, vold, misbrug eller psykiske lidelser, enten egne eller familiemedlemmers. Andre er udsatte for mobning, eksklusion eller livsomstændigheder, som sætter dem i en udsat position i børnehaven, skolen eller familien. Det er børn og unge, som mærker social ulighed, og børn som oplever ulighed i sundhed på egen krop.  I NUBU er det vores grundfilosofi, at børn og unge er sat i udsathed, det er således ikke en permanent tilstand men en situation, som børn og unge i en periode af deres liv kan komme i. Vi er optaget af de faktorer, der skaber eller opretholder udsathed – og de måder velfærdssamfundets institutioner kan danne rammer, som flytter børn og unge til mindre udsatte positioner.

Vores forskning i udsathed  skaber viden, der kan sikre og forbedre børn og unges livsmuligheder, selvom de i en periode af deres liv er sat i udsathed.  Det er vores mål i NUBU at skabe viden, der kan svare på de udfordringer, som de velfærdsprofessionelle møder i deres arbejde og samarbejde med børnene, de unge og deres familier.

Sekretariatet

NUBU’s sekretariat er knudepunktet for de forskellige forskningsprojekter i NUBU og bidrager med forskningsledelse, administration og kommunikation for vores tilknyttede projekter. Under tiden er det på initiativ fra sekretariatet, at projekter sættes i gang, andre gange fungerer sekretariatet som en understøttelse af den relevante forskning.

Sekretariatet arrangerer derudover årsmøder for aktører og interessenter inden for NUBU’s forskningsområde samt et årligt tilbagevendende forskertræf for forskere ansat på de seks professionshøjskoler. Sekretariatet kan altid kontaktes, hvis du er interesseret i at indlede et samarbejde med NUBU om et nyt projekt.

Kontakt

David Mayntz, UCN, Forsknings- og udviklingsdirektør

Susanne Tellerup, VIA, Uddannelseschef for pædagoguddannelsen

Lene Mosegaard Søbjerg, UC SYD, Forskningschef

Poul Skov Dahl (formand), UCL, Direktør

Sami Stephan Boutaiba, Absalon, Direktør for pædagogik og ledelse

Annegrete Juhl (næstformand), KP, Dekan

Henvendelser til styregruppen skal ske gennem Lene Mosegaard Søbjerg i sekretariatet

Thomas Thyrring Engsig, docent, UCN, Forskning og udvikling

Mette Molbæk, docent, VIA, Læreruddannelsen

Anette Boye Koch, docent, VIA, Pædagoguddannelsen

Christian Quvang, docent, UC SYD, Forskning og udvikling

Kristian Rasmussen, lektor, UC SYD, Forskning og udvikling

Tilde Mardahl-Hansen, forsker, UCL, Læreruddannelsen

Rikke Brown, lektor, Absalon, Center for pædagogik

Michael Christensen, lektor, Absalon, Socialrådgiveruddannelsen

Rune Frederik Cordsen, lektor, KP, Læreruddannelsen

Forskergruppen står for udviklingen af projekter i NUBU i samarbejde med centerchefen.

Konstitueret centerleder

Lene Mosegaard Søbjerg

+45 72 66 52 28

lmso@ucsyd.dk