Gå til indhold
Søg

Velkommen til NUBU

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge

NUBU er professionshøjskolerne i Danmarks forskningscenter om børn og unge i udsatte positioner. Centeret gennemfører forskningsprojekter, der forener høj videnskabelig kvalitet med praksisnære og professionsrelevante løsninger på væsentlige samfundsudfordringer. NUBU er dermed et nationalt kraftcenter for forskningsbaserede løsninger til gavn for børn og unge i udsathed. Målet med forskning er at skabe viden med relevans for dem, der arbejder med børn og unge, og derigennem viden, der skaber reelle forandringer for børn og unge i udsathed. Vi sætter derfor børnene og de fagpersoner, som de kommer i kontakt med, i centrum af forskning.

NUBU fungerer som et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler. Det betyder at forskere fra hele landet og fra en lang række fag som blandt andet socialrådgiver, lærer, pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, terapeut og jordemor samarbejder i vores projekter og i centeret. Det gør NUBU i stand til at se på udsathed fra forskellige faglige vinkler, hvilket afspejles i vores projekter og udgivelser. Det skaber desuden en synergi på tværs af fag og institutioner og tilfører borgere, professionsudøvere og de enkelte uddannelser og forskningsmiljøer en værdi, som hver professionshøjskole ikke kan realisere alene. Læs mere om NUBU

Vi glæder os til at høre fra dig | Email: nubu-center@ucsyd.dk / Telefon: +45 7266 5228

Drawing by Timo Kuilder: Mirrors, self-reflection. Sketch portraying the theme in an abstract and poetic way.

Tilmeld dig NUBU's Nyhedsbrev

NUBU ønsker at give stemme til udsatte børn og unge gennem forskning og viden, der skaber forandring og bidrager til at løse væsentlige samfundsudfordringer. NUBU Nyt udkommer en gang i kvartalet.

Læs mere

NUBU projekter

projekter er optaget af barnets stemme, det tværprofessionelle samarbejde og velfærdsprofessionelles indsatser mod udsathed.