Gå til indhold
Søg

Velkommen til NUBU

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge

NUBU bringer forskere fra Professionshøjskolerne i Danmark sammen om at forske i børn og unge, som står i udsatte positioner. NUBU sætter børnene og de fagpersoner, som de kommer i kontakt med, i centrum af forskning. Målet med forskning er at skabe viden med relevans for dem, der arbejder med børn og unge, og derigennem viden, der skaber reelle forandringer for børn og unge i udsathed.

Vi glæder os til at høre fra dig | Email: nubu@kp.dk / Telefon: +45 5163 2674

Drawing by Timo Kuilder: Mirrors, self-reflection. Sketch portraying the theme in an abstract and poetic way.

Tilmeld dig NUBU's Nyhedsbrev

NUBU ønsker at give stemme til udsatte børn og unge gennem forskning og viden, der skaber forandring og bidrager til at løse væsentlige samfundsudfordringer. NUBU Nyt udkommer en gang i kvartalet.

Læs mere

NUBU projekter

projekter er optaget af barnets stemme, det tværprofessionelle samarbejde og velfærdsprofessionelles indsatser mod udsathed.