Genveje


Samarbejde

Gennem NUBU kan man styrke forskning og udvikling i det, der virker for udsatte børn og unge ved at forene de stærkeste kræfter på tværs af fag og institutioner. NUBU bidrager til at sikre videnskredsløbet mellem uddannelser, forskning og praksis til størst mulig gavn for de udsatte børn og unge, som det handler om.

I NUBU laver vi forskning, der skal gøre en forskel for udsatte børn og unge. Vi skal være med til at pege på nye og bedre løsninger, der rykker i praksis. Vores projekter bliver derfor til i tæt dialog og samarbejde med de fagprofessionelle, der møder udsatte børn og unge i deres daglige arbejde.

Lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejersker og andre fagpersoner gør sig hver eneste dag vigtige erfaringer. Vores opgave som forskere er at udvikle ny viden, der i høj grad bygger på disse erfaringer – og som samtidig er med til at kvalificere og forbedre praksis på området. NUBUs forskere er på professionshøjskolerne med til at uddanne fremtidens velfærdsprofessionelle, så de i endnu højere grad er klædt på til at støtte og hjælpe udsatte børn og unge.

Mange af NUBUs forskere har selv en professionsbaggrund, som siden er blevet suppleret med en forskeruddannelse. De kender professionerne indefra og er ideelt placeret i forhold til at skabe forbindelser mellem det, der fungerer godt og mindre godt i den eksisterende praksis, og den viden, vi har fra den internationale forskningslitteratur.

NUBU har etableret et stærkt netværk af forskere på landets professionshøjskoler. Dette samarbejde gør os i stand til at bedrive forskning af høj videnskabelig standard. Samtidig giver professionshøjskolernes tætte forbindelser til hver deres lokalområde os mulighed for at komme ud i alle dele af landet. Dér hvor børn og unge bor og lever deres liv, og hvor forskningens resultater gerne skulle kunne mærkes.

Samtidig er vi helt afhængige af et godt samarbejde med alle de andre aktører, der har betydning for udsatte børn og unges liv: kommuner, andre vidensinstitutioner og offentlige organisationer foruden selvfølgelig civilsamfundets NGO’er og fonde.

 I er meget velkomne til at kontakte NUBU med gode ideer til samarbejdsprojekter.