Genveje


Samarbejde

Gennem NUBU kan man styrke forskning og udvikling i det, der virker for udsatte børn og unge ved at forene de stærkeste kræfter på tværs af institutioner. I det videnfællesskab bidrager NUBU til at sikre videnkredsløbet mellem uddannelser, forskning og praksis til størst mulig gavn for de udsatte børn og unge, som det handler om.

Et af UC-sektorens særkender er i tæt samarbejde med praksis at uddanne kommende professionsudøvere. Et andet særkende er at forske i og med praksis, og dermed bidrage med ny viden, der kan understøtte praksisudøvelsen (vidensbaserede handlemuligheder til professionsudøverne) og samtidig kvalificere videngrundlaget på uddannelserne. 

Både profession og uddannelse har mål om at skabe professionsudøvere, der med bedst muligt viden og størst mulig kompetence kan skabe forandring i udviklings- og opvækstbetingelser for de børn og unge, som vokser op under ulige opvækstbetingelser. 

Samspillet mellem målgruppe, profession, uddannelse og forskning er altafgørende, fordi nødvendige forandringer for udsatte børn og unge hviler på et gensidigt afhængighedsforhold mellem praksis, uddannelse og forskning. 

Professionsmålgruppe 

NUBU har primært fokus på de opgaver omkring udsatte børn og unge, som retter sig ind i lærerfaglige, socialfaglige og pædagogfaglige arenaer. NUBU har desuden fokus på de sundhedsmæssige problemstillinger, som kobler sig til målgruppen af udsatte børn og unge.

Kvalitetssikring

Det er vigtigt for NUBU, at vores arbejde kan vurderes og kvalificeres af andre. Derfor har vi klare retningslinjer for kvalitetssikring både før, under og efter forsknings- og udviklingsarbejderne i NUBU. 

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med praksis, andre institutioner og med fonde, der også har fokus på at forbedre forholdene for udsatte børn og unge. I er meget velkomne til at kontakte NUBU med gode ideer til samarbejdsprojekter.