Genveje


Forskergruppe

Hver af de seks professionshøjskoler har udpeget en eller to forskere, der deltager i vores forskergruppe. Gruppen arbejder for at styrke forskningen i udsathed blandt børn og unge på tværs af fag og professionshøjskoler. NUBU's forskergruppe kommer fra forskellige professioner og danner et stærkt hold, der sammen med centersekretariatet står i spidsen for netværksopbygning, kvalitetssikring og udvikling af projekter, der styrker indsatserne for udsatte børn, unge og familier.

UC Nord

VIA UC

UC Syd

UCL

Professionshøjskolen Absalon

Københavns Professionshøjskole

  • John Gulløvforsker og chefkonsulent ved pædagoguddannelsen Campus Carlsberg
  • Rune Cordsen, lektor ved læreruddannelsen