Genveje


Fellows

Hver af de seks professionshøjskoler har udpeget en eller to NUBU-fellows, der fungerer som ambassadører for NUBU. Fellowordningen styrker forskningen i udsatte børn og unge på tværs af fag og professionshøjskoler. NUBU's forskningsfellows kommer fra forskellige professioner og danner et stærkt hold, der sammen med centersekretariatet står i spidsen for netværksopbygning, kvalitetssikring og udvikling af projekter, der styrker indsatserne for udsatte børn, unge og familier.

UC Nord

VIA UC

UC Syd

UCL

Professionshøjskolen Absalon

Københavns Professionshøjskole

  • Tekla Canger, lektor ved læreruddannelsen Campus Carlsberg