Genveje


Fellows

Hver af de seks professionshøjskoler har udpeget en eller to NUBU-fellows, der fungerer som ambassadører for NUBU. Fellowordningen styrker forskningen i udsatte børn og unge på tværs af fag og professionshøjskoler. De 11 NUBU-fellows kommer fra forskellige professioner og danner et stærkt hold, der sammen med centersekretariatet vil stå i spidsen for netværksopbygning, kvalitetssikring og udvikling af projekter, der styrker indsatserne for udsatte børn, unge og familier.

UC Nord

VIA UC

UC Syd

UCL

Professionshøjskolen Absalon

Læs mere om Professionshøjskolen Absalons to NUBU-fellows her

Københavns Professionshøjskole