Genveje


Om NUBU - ”Sammen er vi stærkere”

Nationalt videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) er en stærk base af viden

NUBU forsker i professionelle handlinger, der forandrer og forbedrer hverdagen for udsatte børn og unge. Vi ved, hvad der gør en forskel for udsatte børn og unge, når de skal videre i livet generelt og læringsmæssigt. 

Vi ved, hvad de professionelle kan gøre for at forandre og forbedre hverdagen for udsatte børn og unge. Vi ved, hvordan børn, unge og deres forældre oplever den hjælp, de får – og hvordan vi kan gøre hjælpen bedre og mere meningsfuld for børn, unge og deres forældre.

Internt i sektoren er NUBU et samlende tværinstitutionelt forskningsforum, som skaber praksisnær og videnskabelig viden, der beriger vores grund- og eftervidereuddannelser. 

UC-sektorens stærkeste børn og unge-forskere

NUBU samler UC-sektorens stærkeste forskningskompetencer indenfor området udsatte børn og unge. NUBU gennemfører forskningsprojekter, der forener høj videnskabelig kvalitet med praksisrettede og professionsrelevante løsninger på væsentlige samfundsudfordringer indenfor området udsatte børn og unge. NUBU bidrager som del af sit overordnede sigte også til at kvalificere den politiske beslutningsproces såvel som den offentlige debat om udsatte børn og unge.