Genveje


Om NUBU

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge er professionshøjskolernes samlende forskningsforum inden for området udsatte børn og unge.

NUBU gennemfører forskningsprojekter, der forener høj videnskabelig kvalitet med praksisnære og professionsrelevante løsninger på væsentlige samfundsudfordringer. NUBU er dermed et nationalt kraftcenter for forskningsbaserede løsninger til gavn for udsatte børn og unge.

NUBU er et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler. I NUBU samarbejder forskere fra en lang række fag som blandt andet socialrådgiver, lærer, pædagog og sundhedsprofessioner. NUBU skaber synergi på tværs af fag og institutioner og tilfører borgere, professionsudøvere og de enkelte uddannelser og forskningsmiljøer en værdi, som hver professionshøjskole ikke kan realisere alene.

Stemme til udsatte børn, unge og forældre

NUBU udfører forskning og skaber viden med mål om forandring. NUBU tager afsæt i forskning, der kan anvendes i velfærdsprofessionernes arbejde med og samarbejde om udsatte børn og unge. NUBU producerer viden, som på den ene side er anvendelig for den enkelte professionsudøver i den konkrete situation med det specifikke barn, og som samtidigt har kvalitet på et generelt niveau.

Det er et særligt omdrejningspunkt for NUBU at inddrage børn, unge og deres forældre i forskningen. De udsatte familiers egen stemme er vigtig for at vide, hvorvidt indsatser vurderes som meningsfulde for de, der modtager den. NUBU arbejder samtidig for at understøtte praksisfeltets inddragelse af børn, unge og deres forældre.