Genveje


NUBUs forskning og viden løftes med ny fellowordning

Den 1. januar 2018 trådte NUBUs nye fellowordning i kraft. Der er udnævnt 11 NUBU-fellows fordelt på seks professionshøjskoler.

De nye NUBU-fellows fungerer som ambassadører for NUBU og danner et stærkt hold, der sammen med centersekretariatet vil stå i spidsen for kvalitetssikring og udvikling af projekter, der styrker indsatserne for udsatte børn, unge og familier.
”Vi har samlet et hold af dygtige og dedikerede NUBU-fellows, som kan drive forskningen fremad og styrke netværk og samarbejde på tværs af institutionerne,” siger centerchef Morten Hulvej Rod.

De nyudnævnte fellows vil over de næste to år udvikle og styrke NUBUs forskning og igangsætte nye initiativer. De skal skabe et samlende forskningsnetværk for landets professionshøjskoler og tiltrække eksterne samarbejdspartnere og finansiering til nye projekter.
”Vi skal lave bundsolide projekter ved at trække på den viden og det engagement, der er blandt de lokale forskere på professionshøjskolerne. Med styrket samarbejde og fællesskab i NUBU skaber vi synergi, der vil løfte forskningen i udsatte børn og unge,” forklarer Morten Hulvej Rod.

Alsidig og visionær fellowgruppe

De nyudnævnte NUBU-fellows kommer fra forskellige professioner og dækker et bredt spektrum af fagområder med interesse for udsatte børn og unge. Gennem det tætte samarbejde øger NUBUs fellows deres kendskab til hinandens faglige perspektiver og mulighederne for at forene disse i kommende forskningsinitiativer.
”Fellowgruppen kommer også til at lave fælles publikationer og formidlingsaktiviteter og planlægge faglige arrangementer for alle de UC-forskere, der rundt om i landet arbejder med udsatte børn og unge. Det giver NUBU et utroligt stærkt ståsted og en bred faglig forankring og tæt kobling til uddannelserne,” siger Morten Hulvej Rod.

Se præsentation af de 11 NUBU-fellows