Genveje


Styrk det tværfaglige samarbejde om unge på kanten

Gruppen af unge uden for uddannelse og beskæftigelse ser desværre ud til at vokse i disse år, og i nogle kommuner er det op mod hver fjerde ung, der hverken er i uddannelse eller arbejde. Rockwool Fondens analyser viser, at der er 5.000 unge pr. årgang mellem 25 og 29 år, som i to år i træk hverken er i job eller uddannelse. Vi har altså endnu ikke knækket koden til, hvordan vi får alle unge med. Samtidig har vi et samfund med et større og større fokus på netop uddannelse, fremdrift og karriere. Det sætter denne gruppe af unge under endnu større pres.

I maj 2018 udkom en række anbefalinger til en ungestrategi fra omkring 20 forskellige organisationer. Anbefalingerne tager udgangspunkt i den virkelighed og praksis, som organisationerne til dagligt oplever i arbejdet med sårbare børn og unge, og formålet er at flere unge skal leve et liv med et godt mentalt helbred.

”Børn og unges mentale mistrivsel kan kun forbedres i en tværfaglig indsats mellem faggrupper og sektorer,” lyder det i forordet til rapporten.
Det er en holdning, som vi i NUBU deler.

Rapporten anbefaler blandt andet:

  • En mere effektiv tidlig opsporing og større fokus på forebyggende indsatser
  • En bedre sammenhæng i de forebyggende indsatser på tværs af faggrupper, kommuner, regioner, civilsamfundet og private aktører
  • Bedre vidensdeling på tværs af alle aktører på området samt udvikling af forskningsbaseret viden og indsatser på området

Både det forebyggende og det tværprofessionelle er grundsten i NUBUs forskning. Vi trækker på erfaringer og viden fra alle velfærdsprofessionerne og opbygger og udvikler tværfaglige indsigter og metoder, der skal gøre eksisterende og fremtidig praksisser endnu bedre. I sidste ende skal NUBUs forskning mærkes derude, hvor de unge færdes til daglig.

Vi er ikke i mål endnu. Der skal tænkes nye løsninger, så ingen unge lades i stikken. De unge skal klædes på til et helt og sammenhængende liv, og nogle har brug for mere støtte end andre i den svære proces med at blive flyvefærdige. Derfor skal alle aspekter af de unges liv tænkes ind i løsningerne. Skolelærere, pædagoger, socialrådgivere og psykiatrien skal dele viden, erfaringer og idéer - for blot at nævne nogle af de velfærdsprofessioner, der møder de unge på kanten.

Tværfaglige samarbejder vinder heldigvis frem i velfærdsarbejdet. Tankesiloer skal brydes ned, for uanset hvor dygtige faglige miljøer, der er i hver silo, kan vi mere, når vi slår os sammen.

Morten Hulvej Rod
Centerchef