Genveje


Sammenhæng i indsatser – ja tak, men for hvem?

Alle synes at være enige om, at større sammenhæng er en vigtig del af løsningen på udsatte børn og unges problemer. Regeringen barsler fx med en ”sammenhængsreform”, der skal sikre en større grad af koordinering og kontinuitet i den offentlige sektors mange berøringsflader med ikke mindst udsatte familier. Professionshøjskolerne har i stigende grad fokus på at uddanne fagprofessionelle til at arbejde tværprofessionelt og til at indgå i samarbejde på tværs af sektorer og andre organisatoriske skel. Og i NUBU har vi sat os for at lave forskning, der kan være med til at skabe større sammenhæng og kontinuitet i arbejdet med udsatte børn og unge.

De mange tiltag til styrkelse af sammenhængen peger på, at vi i dag har et system, der i alt for høj grad opererer i adskilte siloer. Men er der egentlig sammenhæng i sammenhængstiltagene? Ved vi, hvordan sammenhæng tager sig ud set fra børn, unge og familiers perspektiver? Og hvordan sikrer vi, at nye sammenhængstiltag ikke bliver drevet af systemets egne behov for intern koordinering, men reelt kommer udsatte børn og unge til gavn?

Fokus på forandringer for borgerne

Mange tiltag til at styrke sammenhængen i indsatser har fokus på tværgående samarbejde. Fagprofessionelle fra forskellige forvaltninger, instanser og institutioner skal koordinere bedre, oparbejde en fælles forståelse og dele viden om børn og familier med hinanden. Det er i sig selv rigtig godt, men er det nok? Vi skal passe på, at ønsket om sammenhæng ikke bliver et internt anliggende blandt de professionelle. Det skal ikke være de professionelles og systemets behov for sammenhæng, der står i centrum. Det er først og fremmest børnenes, de unges og deres forældres behov for sammenhæng, vi skal fremme. Den forskning jeg selv har været med til at lave på sundhedsområdet, peger på, at der ofte er lang vej fra koordinerende tiltag på forvaltningsniveau til konkrete forandringer for borgerne.

En god tilværelse

NUBU sætter derfor i det kommende år ekstra fokus på kontinuitet og sammenhæng. Det bliver temaet for vores årsmøde 2019, der løber af stablen den 29. januar for alle interesserede. Her vil vi netop slå til lyd for, at det er vigtigt at have børnene og familiernes perspektiv med i de løsninger, der skal sikre sammenhæng. Set fra de udsatte familiers perspektiv er koordinering og nemmere adgang til myndighederne måske en hjælp, men ikke i sig selv løsningen på deres sociale og trivselsmæssige problemer. I sidste ende arbejder vi på, at sikre alle børn en god tilværelse og et sammenhængende liv.

Morten Hulvej Rod
Centerchef