Genveje


Den vigtige kontakt

Nedlukning af store dele af den offentlige sektor har betydet, at børn og unge ikke har haft mulighed for at komme i dagtilbud, skole, fritidstilbud eller på deres uddannelsesinstitution. Samtidig står det klart, at for børn og unge i udsatte positioner er det særligt betydningsfuldt for deres trivsel, læring og udvikling, at de netop kommer i børnehave, skole, i SFO’en eller til undervisning på deres ungdomsuddannelse. I familier med få sociale og økonomiske ressourcer har forældrene ikke nødvendigvis overskud eller kompetence til at sikre børnene og de unge en forudsigelig hverdag, faste måltider, lektiehjælp, legeaktiviteter eller hjælp til at holde fast i en hensigtsmæssig døgnrytme og deltage i den digitale undervisning. Børn i udsatte positioner har haft adgang til nødpasning, men opgørelser viser, at ganske få fra denne gruppe har benyttet sig af denne mulighed.

Corona-krisen er en helt særlig situation. Lærere, pædagoger, social- og sundhedsarbejdere må asfaltere, mens de kører på vejen. Børn og unge i udsatte positioner kræver ekstra opmærksomhed og særlige indsatser og løsninger, som kommuner og de professionelle selv har skullet finde frem til, mens de også har skullet finde nye løsninger på rigtig mange andre opgaver.

Hvordan er det gået?
Vi ved endnu ikke, om eller hvordan det er lykkedes at understøtte de børn og unge, som har brug specialpædagogisk viden og kompetence. Vi ved heller ikke, hvordan familier med få sociale og økonomiske ressourcer er blevet støttet under corona-krisen. Men der er mange gode grunde grund til at være bekymret. Kontakten til de professionelle er nemlig af afgørende betydning for de mest sårbare og udsatte familier. De unge, som klarer sig godt i livet på trods af hårde opvækstvilkår og en udsat barndom, fortæller ofte, at der netop var en lærer eller pædagog eller en anden professionel voksen, som på rette tid og sted var i stand til at støtte dem og hjælpe dem igennem. Kontakten mellem de voksne og de udsatte børn og unge er altså ikke kun vigtig for deres trivsel i denne tid. Den er også af afgørende betydning for deres livsmuligheder på langt sigt.

Det er heldigvis også en problematik, som både politikerne og fagfolk i skoler og daginstitutioner er blevet opmærksomme på under nedlukningen og som har deres fokus i genåbningsperioden. Alle Folketingets partier er gået sammen om en aftale, der blandt andet afsætter 131 mio. kr. ekstra til børn og unge i særligt udsatte positioner.

Bedre forberedt næste gang
I NUBU vurderer vi, at det er helt afgørende, at der også skabes viden om corona-krisens utilsigtede konsekvenser for gruppen af børn og unge i udsatte positioner og deres familier. Der bør rettes en særlig opmærksomhed mod denne gruppe, så der kompenseres for de utilsigtede konsekvenser, når forholdene igen bliver mere normale. Desuden kan den viden også bruges til at udarbejde nationale handlingsplaner, som kommuner og velfærdsprofessionelle kan arbejde ud fra, når der igen opstår en situation, hvor børn og unge forhindres i at opretholde deres hverdagsliv og være sammen med professionelle voksne.

Tekst: Janne Hedegaard Hansen og Anna Krarup Jensen.
Foto: Arkivfoto