Genveje


Broer mellem forskningsmiljøer

Professionshøjskolernes forskningsmiljøer lever i bedste velgående. Men noget af forskningen står lidt i skyggen og kan være svær at få øje på. Det er der overhovedet ingen grund til. Det faglige niveau er højt, og mange af forskningens resultater er relevante for både professionsuddannelser og velfærdspraktikere.

Det var en kæmpesucces, da NUBU i oktober samlede forskere og undervisere fra landets seks professionshøjskoler til et forskningstræf om skolen som arena for børns læring, udvikling og deltagelse. Som flere af deltagerne sagde, så kan vi jo sagtens selv. Vi behøver ikke at stå i skyggen af universitetsforskerne.

Nye netværk på tværs

Bro mellem fag78 forskere og undervisere fra de seks professionshøjskoler var samlet for at få indsigt i kollegaers forskning på området. NUBUs forskningstræf forløb over et døgn, og om aftenen var der middag og hygge i baren. Det gav en god mulighed for samvær og netværksskabelse med kollegaer på tværs af professionshøjskolerne. Noget der i høj grad er brug for.

”NUBU kan bygge bro mellem professionshøjskolernes forskningsmiljøer, understøtte kendskabet til hinandens arbejde og give mulighed for at få øje på potentielle samarbejdspartnere,” siger centerchef Janne Hedegaard Hansen og uddyber:
”I NUBU samles vi om den forskning, der handler om børn og unge i udsatte positioner – hvad enten den har rod i pædagogik, skole, social arbejde eller sundhedsområdet. Så vi har en unik mulighed for at bygge tværfaglige broer mellem forskningsmiljøerne. Sammen kan vi meget mere.”

Hun understreger, at det også er vigtigt at de undervisere, der uddanner fremtidens velfærdsprofessionelle også får indblik i den viden, som forskningen skaber.

”De af deltagerne, der ikke selv forsker, gav udtryk for, at det var første gang, de havde haft mulighed for at mødes med kollegaer og få indsigt i deres forskning. De følte sig meget inspireret i forhold til at trække forskningen ind i undervisningen.”

Skolen som arena for udsathedSkolen som arena

Med udgangspunkt i 13 forskningspræsentationer diskuterede forskerne blandt andet de tværfaglige møder i skolen, metodiske indgange til at studere udsathed hos børn og unge, forskningens rolle i (re)produktionen af udsathedsbegrebet, paradokser i inklusionsdagsordenen og mange andre inspirerende perspektiver på børn, unge og udsathed i skolen.

”Stemningen på forskningstræffet var fantastisk god. Alle var begejstrede over de mange spændende projekter, som blev præsenteret på et meget højt fagligt niveau,” fortæller Janne Hedegaard Hansen.

Der blev sagt ting som ”Jeg løfter hatten for et fantastisk forskningstræf med et højt fagligt niveau og spændende præsentationer” og ”Jeg har aldrig før haft mulighed for at få så god en indsigt i mine kollegaers forskningsarbejde. Det var været dybt inspirerende”. 

”Så måske har forskningstræffet også skubbet til den selvfortælling, der er på professionshøjskolerne og givet næring til at skabe en anden fortælling om den forskning, som bedrives,” håber centerchefen. 

NUBU forskningstræf 2020

NUBU glæder sig allerede til at byde velkommen til næste forskningstræf, som afholdes 22. – 23. oktober 2020. Temaet offentliggøres senere.  

Forskningstræffet er kun for ansatte ved professionshøjskolerne og der er mulighed for at bidrage med en paper-præsentation, symposium eller workshop. Og selvfølgelig tid til og mulighed for at networke under mere uformelle rammer.

Forskere og forskningsinteresserede undervisere på professionshøjskolerne, som gerne vil modtage invitationen til næste års forskningstræf kan skrive en mail med navn, stilling og ansættelsessted til nubu@kp.dk

Tekst og fotos: Janne Hedegaard Hansen, Anne Mehlsen og Anna Krarup Jensen