Genveje


2018

Canadisk studerende analyserer danske plejebørns sundhed

NUBU er vært for en international praktikant fra september til december 2018. Marc-André Parenteau er kandidatstuderende på folkesundhedsstudiet ved University of Montreal i Canada. I løbet af sin praktikperiode i NUBU vil han undersøge og evalurere anbragte børns sundhed i Danmark. Han vil foretage såvel nationale som internationale sammenligninger af deres adgang til og kontakt med sundhedssystemet. Marc-André Parenteau vil desuden blive knyttet til projektet Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel, som med støtte fra TrygFonden løber i fire år hos NUBU. Marc-André Parenteau vil have sin daglige gang på NUBUs sekretariat i København.
(september 2018)

Debatindlæg: Ungdomsuddannelser er alles ansvar

Vi mangler et fælles inklusionskompas, der med fælles vedtagne værdier giver os mulighed for at håndtere udfordringen omkring unges vej gennem uddannelse, skriver NUBU-fellow Christian Quvang, docent ved UC Syd i et debatindlæg i Altinget.
Læs hans kommentar her
(18. juni 2018)

Debatindlæg: Anbragte børn skal have mere støtte i hverdagen

Anbringelser i plejefamilier skal suppleres med virksomme indsatser med dokumenterbare effekter, skriver lektor Sofie Danneskiold-Samsøe fra NUBU i et debatindlæg i Altinget.
Læs hele hendes kommentar her
(31. maj 2018)

NUBU-forskere med i tidsskrift om ulighed i uddannelse

Dansk Pædagogisk Tidsskrift udkommer fire gange årligt, og i maj 2018 er temaet Unges ulighed i uddannelse – et problem af stigende kompleksitet.

Sat på spidsen er unge og uddannelse nærmest synonymer: Man er ung, når man er under uddannelse, og man er under uddannelse, når man er ung. Tidligere tænkte og talte man forholdsvist simpelt om denne gruppe. I dag er problemstillingen mere kompleks. Spørgsmålet er, hvordan og hvorledes samtidens sortering tager sig ud? Hvordan produceres restgruppen, og hvem knyttes til denne? Dette tages under luppen i tidsskriftets temanummer.

To NUBU-fellows har bidraget til temaet: Adjunkt Rikke Brown fra Professionshøjskolen Absalon skriver om subtile sorteringsprocesser i den linjedelte folkeskole og lektor Tekla Canger fra Københavns Professionshøjskole skriver marginaliserede unges fortællinger om skole og fritid.
(maj 2018)

Ph.d.-grader til forskere med fokus på udsatte unge

Den 5. maj 2018 forsvarede Morten Kromann Nielsen fra UCL sin ph.d.-afhandling Changing Lives through Food and Farming? - An analysis of pedagogical practice, agency, learning and identity construction in the American Youth food justice movement på Aalborg Universitet.

Den 23. maj 2018 forsvarede Leo Komischke-Konnerup fra UC Syd sin ph.d.-afhandling Gentagelsens pædagogik. En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov på Aalborg Universitet.

NUBU ønsker de to professionshøjskoleforskere tillykke med ph.d.-graden.
(maj 2018)