Genveje


NUBU Årsmøde 2019

Hvordan forbedrer vi sammenhængen i indsatser
til udsatte børn og unge?


Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) inviterer til årsmøde

Tirsdag den 29. januar 2019, kl. 13.00 – 16.30 med efterfølgende reception

på Københavns Professionshøjskole
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
i auditorium W2.04

Der tales meget om større sammenhæng som en vigtig del af løsningen på udsatte børns og unges problemer. Regeringen barsler med en ny sammenhængsreform, og professionshøjskolerne uddanner fremtidens fagprofessionelle til at arbejde på tværs af fag og sektorer. I NUBU har vi fokus på forskning, der kan bidrage til at skabe større sammenhæng i indsatserne. Men hvad er sammenhæng? Hvordan skabes det? Hvordan opleves sammenhæng set fra børns, unges og familiers perspektiver? Og hvordan sikrer vi, at nye sammenhængstiltag bliver mere end gode intentioner og reelt kommer udsatte børn og unge til gavn

På årsmødet vil NUBUs forskere i dialog med centrale aktører på området og årsmødets deltagere belyse og diskutere problemer og mulige løsninger i forhold til kontinuitet og sammenhæng.

  • Kom og hør om forskning, der forbedrer anbragte børns trivsel. NUBUs forskere vil sammen med De Anbragtes Vilkår, Plejefamiliernes Landsforening og Københavns Kommune diskutere, hvad der skal til for at skabe større sammenhæng i anbragte børn og unges liv.
  • Hør også NUBUs forskere fortælle om de udfordringer, der generelt møder udsatte børn, unge og familier i forhold til sammenhæng
  • Knud Aarup giver kærlige og kritiske indspark til diskussionerne baseret på sin lange erfaring fra Socialstyrelsen, de kommunale ledelsesgange og sit virke i civilsamfundet.
  • Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne er ligeledes dagens kritisk kommentator og sparringspartner.

Se dagens program her (åbner som pdf)