Genveje


Arrangementer


Konference: Tværfagligt samarbejde i barnets første 1000 dage

Tirsdag d. 29. september 2020 i København
Mandag d. 5. oktober 2020 i Aarhus
Kl. 9.00-15-30

Barnets første 1000 dage konferencen har til formål at formidle praksisnær viden, der skal fordre og fremme det tværfaglige samarbejde og indsatser rettet mod børn og familier, der på forskellig vis befinder sig i mistrivsel eller udsatte livsforhold, i barnets første leveår.

Det betyder, at konferencen sætter helt unikt fokus på de allermindste samt betydningen af barnets første 1000 dage. Desuden er konferencen en mulighed for at udbrede kendskabet til de netop udviklede kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale i forbindelse med projektet ”Kompetenceløftinitiativet i forbindelse med 1000-dages programmet – en bedre start på livet”.

Læs mere og tilmeld dig konferencen i København her eller konferencen i Aarhus her.

NUBU

Fyraftensmøde: Tværprofessionelt samarbejde omkring udsatte børn og unge i praksis

Onsdag d. 30. september 2020
Kl. 15.30 - 18.00

På UCL, Niels Bohrs Allé

Det tværprofessionelle arbejde er et komplekst og dynamisk fænomen. Ida Schwartz og Ida Skytte Jakobsen giver dig to forskellige bud på, hvordan det tværprofessionelle samarbejde kan styrkes i praksis. Til fyraftensmødet vil du høre følgende to oplæg: 'Den fælles sag i tværprofessionelt samarbejde' og 'Tværprofessionelt samarbejde og viden om resiliens?'

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Konference: Børn og unge i psykisk mistrivsel

Mandag d. 5. oktober 2020
Kl. 9.30-16.00

Sted: Nyborg Strand Hotel

Antallet af børn og unge, der har psykiske vanskeligheder og får en diagnose, er steget de seneste år. KL har derfor sat børn og unge i psykisk mistrivsel på dagsordenen.
Forebyggelse og samarbejde omkring mistrivsel er derfor meget vigtigt, for at børn og unge ikke udvikler psykisk mistrivsel, med fx angst eller depression til følge. Mange børn og unge har desuden en diagnose, de skal have med sig hele livet. Børn og unge med en diagnose har brug for at rammer og indsatser forebygger, at diagnosen ikke bliver til reel sygdom, men ”blot” en del af børn og unges ellers normale liv. Det børnesyn, vi derfor lægger for dagen, har stor betydning for, hvordan vi forebygger og handler på mistrivsel.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU  
Videnskursus om efterværn

Torsdag d. 8. oktober 
Kl. 9.00-16.00

På UCL, Odense

Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for de unge, der har været anbragt udenfor hjemmet eller haft behov for en fast kontaktperson gennem opvæksten. Der kan derfor være behov for støtte i form af efterværn. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU 

Videnskursus om opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

Mandag d. 2. november
Kl. 9.00-16.00

På UC Syd, Haderslev

Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing? På kurset opnår du viden om tegn på mistrivsel hos børn og unge i en udsat position og får kendskab til metoder til opsporing af udsatte børn og unge.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU  

Videnskursus om underretninger

Tirsdag d. 3. november
Kl. 9.00-16.00

På UCL, Odense

Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger? Du får øgede kompetencer til at vurdere og håndtere underretninger samt forstå underretninger som en del af et sammenhængende sagsforløb.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

Mandag d. 9. november 2020 i Næstved
Mandag d. 12. april 2021 i København
Mandag d. 6. juni 2021 i Vejle

​Overgrebssager kan være særligt udfordrende, og det kan være svært at vide, hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler eller, hvordan man taler med børn, når der er mistake om overgreb. På dette videnskursus får du:
Du kan læse mere og tilmelde dig her.

NUBU
Videnskursus om opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager

Tirsdag d. 17. november 2020
Kl. 9.00-16.00

Sted: UCL, Vejle

Målrettede og systematiske opfølgninger er afgørende i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge modtager den rette støtte. Men hvordan foretager man opfølgning mest hensigtsmæssigt? Og hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn? Når du har gennemført kurset, har du indsigt i de juridiske krav til opfølgning og tilsyn samt viden om, hvordan man kan planlægge og foretage opfølgninger på den mest hensigtsmæssig måde.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
NUBUs årsmøde

Tirsdag d. 24. november 2020

Kl. 10.00-15.00
På Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

NUBU’s Årsmøde 2020 sætter spot på livsmuligheder og uddannelse for unge i udsatte positioner. Om formiddagen lader vi de unge selv komme med indspark til, hvad der fungerer og ikke fungerer, når de står på tærsklen til voksenlivet. Derudover vil et par forskere komme med nogle perspektiver på, hvordan man kan tænke anderledes i forhold til unges uddannelsesmuligheder. Eftermiddagen byder på tre forskellige spor med workshops. Hver workshop vil have et indledende oplæg fra en praktiker og en forsker.

Restriktioner som følge af COVID-19 udbruddet gør, at vi er nødt til begrænse antal deltagere ift. oprindeligt forventet. Årsmødet er derfor udsolgt, men tilmeld dig gerne ventelisten (på samme vis som almindelig tilmelding), så kan vi tilbyde dig en plads, hvis restriktionerne bliver lempet.

Læs mere om årsmødet og tilmeld dig her.

NUBU
Konference: Medfølelsens pris - når professionelle hjælpere har brug for hjælp: social temadag med Per Isdal

Onsdag d. 3. marts 2021
Kl. 9.00 - 15.30

På VIA, Campus Aarhus Nord

​Medfølelsens pris handler om den risiko, der er forbundet med at arbejde i ”hjælpefag”: som sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, plejeforælder, psykolog osv. Fagpersoner, der hjælper mennesker, der er væltet i tilværelsen og har brug for hjælp til at komme videre. Og det nødvendige arbejde for at passe på sig selv og den anden – borgeren, barnet, den unge. På konferencen vil du blive mødt og hjulpet til ikke at tage det som et personligt, skamfuldt nederlag at blive dybt påvirket og i forskellig grad slidt af mødet med dem, du forsøger at hjælpe.
 
Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.