Genveje


Arrangementer

Konference: Skab trivsel i udsatte familier

Tirsdag d. 19. marts 2019
Kl. 9.30-16.00

På Hotel Nyborg Strand

KL's konference sætter fokus på det helhedsorienterede arbejde med udsatte børn, unge og deres familier.
Helhedsorienteret arbejde har været på dagsordenen i en årrække. Regeringen og flere af partierne i folketinget har indgået en principaftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer. Men hvad med børnene – hvordan skaber vi trivsel og gode resultater for børnene i det helhedsorienterede arbejde for hele familien, hvor flere ting skal gå hånd i hånd? Helhedsorienteret arbejde er svært. Det udfordrer også den måde vi arbejder og samarbejde på. Og skal vi arbejde helhedsorienteret med alle familier? Hvilke perspektiver og elementer er vigtige i den helhedsorienterede indsats overfor udsatte børn, unge og deres familier? Hvordan kan vores viden være med til at bryde den negative sociale arv, og hvorfor har begrebet resiliens betydning? Og hvilke sundhedsmæssige udfordringer indgår i det helhedsorienterede arbejde?

Læs mere om programmet og tilmeld dig her

NUBU
Konference: Læsning som løsning?

Torsdag d. 21. marts 2019
Kl. 9.30-16.00

På Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3

Læs for livet, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole og Nationalt Videncenter for Læsning inviterer til konference om læsning: Adgang til bøger og læsning er afgørende for børn og unges selvværd og uddannelse. Derudover udvikler litteratur empati, styrker sociale kompetencer og giver ro. Men hvilke veje fører børn og unge ind i litteraturen, og hvordan kan vi alle bidrage til at styrke børn og unges læselyst? Hvilken betydning har læseoplevelser for udsatte børn og unges livsbaner og muligheder?

På konferencen giver vi indblik i nyeste forskning i litteraturens potentiale samt i praktikeres erfaringer med konkrete metoder til at arbejde med udsatte børn og unges læselyst.
Konferencen sigter mod at formidle viden og skabe dialog mellem forskellige aktører, der arbejder med børn/unge og litteratur: undervisere ved professionshøjskolerne, pædagoger og socialpædagoger i dagtilbud, skoler og bosteder, lærere, bibliotekarer, NGO´ere, frivillige og andre, der beskæftiger sig med emnet.

Du kan finde programmet og tilmelde dig her

NUBU
Mobbekonference

Torsdag d. 21. marts 2019
Kl. 9.30-14.30

På UCN, Aalborg

Hvordan kan vi bringe nye handlemuligheder ind, som tager afsæt i skolens og institutionens kerneopgave? Hvordan bringes didaktik og fællesskaber i centrum på måder, hvor det faglige og det sociale ikke adskilles? Hvad ved vi om børn og unges brug af sociale medier, som kan hjælpe fagpersonalet med at forstå, hvad der foregår i fællesskaber præget af mobning?

På mobbekonferencen bliver du klogere på disse spørgsmål, ligesom du også vil blive præsenteret for et nyt læringsmateriale, der tilbyder fagpersonale mobbefaglig kompetenceudvikling funderet på solid forskning.

Læs mere og tilmeld dig her

NUBU
Dialogkonference: Nye perspektiver på PPR

Tirsdag d. 9. april 2019
Kl. 9.00-16.00

På DPU, Campus Emdrup

DPU, Aarhus Universitet slår dørene op for den anden årlige dialogkonference om PPR. I år rettes blandt andet fokus på nogle af PPR’s samarbejdsparter. Hvordan ser udfordringer i skolen ud fra ledere, lærere og forældres perspektiver, og hvad betyder det for PPR’s opgaver i samarbejdet?

Læs mere og tilmeld dig her

NUBU

Inspirationsmøde: Forandringer, som skaber værdi

Tirsdag den 14. maj 2019
kl. 9.00-13.30

På ODEON, Odense

Vil I gerne styrke sammenhængen i forebyggelsen på børne- og ungeområdet? Så kom til Socialstyrelsens gratis inspirationsmøde 14. maj 2019. Hør om forandringsprocesser og få indblik i, hvordan tre kommuner har styrket den forebyggende indsats på tværs af almen- og specialområdet.

En tidlig forebyggende indsats kræver sammenhæng og går på tværs af børne- og ungeområdet. I arbejdet mod en tidligere forbyggende indsats møder mange derfor udfordringen med forandringsprocesser på tværs af afdelinger og fagområder, hvad enten der er tale om organisationsforandringer, samarbejdsformer, implementering af konkrete metoder eller noget helt fjerde.

Det er baggrunden for denne inspirationsdag om tiltag, der har fokus på at styrke sammenhængen mellem myndigheds-, udfører- og almenområdet. Formålet med dagen er at give inspiration, teoretisk viden samt praktiske modeller og værktøjer til at planlægge forandringsprocesser, der styrker det tværgående arbejde på børne- og ungeområdet.

Det kan du opleve i løbet af dagen
Om formiddagen vil proceskonsulent og aktionsforsker Bo Vestergaard præsentere deltagerne for teoretiske perspektiver på implementering og forandring samt en række praktiske modeller. Der vil også blive lagt op til refleksion over egen praksis.

Efter frokost vil tre kommuner – Hvidovre, Ishøj og København - bringe os tæt på deres erfaringer med at styrke sammenhængen mellem almen- og specialområdet og give deres blik på de udfordringer og successer, de er stødt på i implementerings- og forandringsprocessen.

Inspirationsmødet er gratis. Arrangementet er målrettet medarbejdere og ledere fra det almene og det specialiserede børn- og ungeområde. Regionale og private leverandører og faglige organisation er er også meget velkomne. Tilmelding senest 10. april 2019

Se programmet og tilmeld dig på Socialstyrelsens hjemmeside

 NUBU

Konference: International Conference on Children and Youth in Everyday Life and Professional Practices

Onsdag d. 19. juni til fredag d. 21. juni 2019
På OsloMet – Oslo Metropolitan University

Since 2010, staff members have organised an annual, local conference on research on children and youth, and on professional and interprofessional practices involving children and youth. This conference has grown over the years, and it is now time to expand and invite colleagues from other national and international institutions to contribute to new knowledge and innovative interprofessional practices.

Main themes of the conference:
◾Sociomateriality, place and space
◾Everyday life perspectives
◾Childhood and youth in a digitalised society
◾Social and cultural diversity in children and youth worlds
◾The body – a site of pleasure, risk and ambiguity
◾Children and youth as participants in professional and interprofessional practices
◾Children’s rights
◾Child and youth health and well-being
◾Methodological approaches in children and youth studies

Læs mere her

NUBU
Temadag om autismespektrumforstyrrelser

Tirsdag d. 22. oktober 2019
Kl. 9.00-14.00

På UCN, Aalborg

UCN's temadag tager afsæt i den nyeste viden om autisme, og dækker hele spektret fra massiv funktionsnedsættelse til de højere funktionsniveauer. Undervejs vil der være dialog om de praktiske pædagogiske tilgange og metoder, der kan være med til at understøtte trivsel, læring og udvikling.

Læs mere her