Genveje


Arrangementer

Konference: KL, Flere veje til stærke børnefællesskaber og inklusion

Fredag d. 30. august 2019
Kl. 9.00-16.30

Hos KL, København S

Andelen af elever, som får et specialiseret tilbud, er stigende. Flere børn får diagnoser, og flere børn har særlige behov. Det er en udfordring for kommunerne, som skal sikre læring og trivsel for alle inden for den økonomiske ramme. Samtidig får børn med særlige behov får ikke nødvendigvis de bedste livsmuligheder af et specialtilbud. 

Flere børn i specialundervisning fører til stigende kommunale udgifter, og ofte resulterer det i færre ressourcer til udviklingen og etablering af inkluderende læringsmiljøer i almenundervisningen -  og igen øges presset på specialtilbud. Der er behov for at sætte fornyet fokus på denne komplekse kommunale opgave. KL afholder derfor konference, der tager afsæt i det kommunale perspektiv på udviklingen, og giver bud på hvilke organisatorisk og styringsmæssige greb, der er.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

NUBU 

Social Talks: Et barn i mistrivsel?

Tirsdag d. 17. september 2019

Kl. 16.30-20.00
Hos Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby

Social Talks afholder i samarbejde med Børns Vilkår arrangementet "Et barn i mistrivsel?". De første 1000 dage af barnets liv er helt afgørende for barnets fremtid. Derfor er det også vigtigt, at vi danner de bedste rammer for børnene i de tidlige år. Pædagoger, medhjælpere, dagplejere og ledere i dagsinstitutioner er kernepersoner i de små børns liv. Til eventet "Et barn i mistrivsel?" sætter vi fokus på, hvad man som fagperson stiller op, når man oplever de første tegn på mistrivsel hos et barn. Hvilke handlemuligheder har vi for at forbedre barnets trivsel, og hvordan kan vi samarbejde med forældrene for at skabe øget trivsel?

Læs mere og tilmeld dig arrangementet her

NUBU
Social temadag: Autonomistøttende Pædagogik

Onsdag d. 9. oktober 2019
Kl. 9.00-15.45
På VIA, Campus Aarhus Nord

VIA inviterer til to temadage med Bo Hejlskov Elvén. På denne første temadag taler Bo ud fra personcentreret omsorg, etik og autonomi og viser en pædagogisk ramme for Low Arousal, afstemt pædagogik og struktur som pædagogisk virkemiddel. Den autonomistøttende pædagogik indebærer et opgør med mange af de metoder, vi gennem tiden har brugt for at kontrollere adfærd og udvikling hos børn og voksne med særlige behov. Temadagen klæder dig på til at forstå teorier og metoder bag en autonomistøttende pædagogik. Om du kender til Low Arousal tankegangen i forvejen er ikke så afgørende.

Du kan læse mere om temadagen og tilmelde dig her

NUBU  
Social temadag: Om at arbejde med adfærdsproblemer med Low Arousal

Torsdag d. 10. oktober 2019
9.00-15.45

På VIA, Campus Aarhus Nord

VIA inviterer til to temadage med Bo Hejlskov Elvén. På denne anden temadag er der fokus på en ramme for arbejdet med adfærdsproblemer på både kort og lang sigt. Når du arbejder med børn, unge og voksne kan du støde på problemskabende adfærd, og derfor har du brug for mange gode værktøjer, der ruster dig til det videre arbejde. På denne temadag bliver du præsenteret for forskellige håndterings-, evaluerings- og forandringsmetoder. 

Du kan læse mere om temadagen og tilmelde dig her

NUBU

Temadag om autismespektrumforstyrrelser

Tirsdag d. 22. oktober 2019
Kl. 9.00-14.00

På UCN, Aalborg

UCNs temadag tager afsæt i den nyeste viden om autisme, og dækker hele spektret fra massiv funktionsnedsættelse til de højere funktionsniveauer. Undervejs vil der være dialog om de praktiske pædagogiske tilgange og metoder, der kan være med til at understøtte trivsel, læring og udvikling.

Læs mere her

NUBU
Social temadag: Intensive Interaction

Onsdag d. 6. november 2019
Kl. 9.00-15.45

På Via University College

VIA inviterer til Social temadag med psykolog Ditte Rose Andersen om den specialpædagogiske metode Intensive Interaction som er en afgørende ny tilgang til kommunikationshandicap, autisme, udviklingshæmning, hjerneskader, demens osv. ​Kommunikation og samspil er grundlaget for menneskelig trivsel, glæde og kontakt. Kommunikation skaber forståelse for det enkelte menneske og hjælper med at skabe meningsfuld læring og udvikling. Samtidig forebygger en god kommunikation frustrationsudbrud og voldsom adfærd. Kommunikative vanskeligheder er udtalte ved mange handicap, bl.a. autisme, intellektuelle handicap (mental retardering, udviklingshæmning), multiple funktionsnedsættelser, hjerneskade, demens m.v.

Intensive Interaction har til formål at udvikle kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikative handicaps. Det sker gennem glædesfyldte, simple aktiviteter med udgangspunkt i, hvad personen selv gør, forstår, er optaget af, eller viser interesse for. Samspil og kommunikation udvikles således på en måde, der giver mening og glæde for begge parter – og som giver lyst til og mod på at kommunikere. Principperne i tilgangen baserer sig på den viden om udvikling af kontakt, samspil og kommunikation, vi har fra spædbarnsforskning og udviklingspsykologi

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Inklusionsvejlederens dag 2020

Onsdag d. 15. januar 2020
Kl. 9.00-16.00
På Københavns Professionshøjskole

Kom og deltag i Inklusionsvejlederens dag med ekspertoplæg, workshops og refleksion vedrørende aktuelle temaer på inklusionsområdet. På denne årlige konference får du ny viden, inspiration og mulighed for at netværke med andre, der brænder for at skabe stærke fællesskaber og deltagelsesmuligheder for børn og unge i udsatte positioner. Programmet offentliggøres i starten af november 2019.

Hvis du gerne vil have besked, når tilmeldingen åbner, kan du registrere dig her

NUBU
Social Temadag: Medfølelsens pris

Onsdag d. 15. januar 2020
Kl. 9.00-15.45

På Via University College

Som professionel hjælper er det berigende og meningsfuldt at gøre en forskel i andres liv, men det kan også være slidsomt dagligt at møde smerte, angst og lidelse eller trusler, vrede og aggressioner og blive ved med at tilbyde indføling.

​Denne sociale temadag sætter fokus på den risiko, der er forbundet med at arbejde i ”hjælperfag” som fx plejeforælder, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, skolelærer, psykolog eller sosu-assistent. På temadagen bliver du mødt og hjulpet til ikke at tage det som et personligt, skamfuldt og privat nederlag at blive dybt påvirket og i forskellig grad slidt af mødet med dem, du forsøger at hjælpe.

Læs mere og tilmeld dig her.