Genveje


Arrangementer

Videnskursus om underretninger

Onsdag d. 22. april i Aarhus
Tirsdag d. 8. september i København
Tirsdag d. 3. november i Odense

Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. På dette kursus opnår du viden om, hvordan man screener en underretning, forståelse for det tværfaglige samarbejde, kompetencer til at tydeliggøre en sammenhæng mellem underretningen og den faglige udredning samt kompetencer til at vurdere barnet eller den unges situation.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Videnskursus om børn som pårørende

Torsdag d. 23. april i Viborg
Torsdag d. 10. september i Næstved
Torsdag d. 8. oktober i Kolding

Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår. På kurset får du blandt andet kendskab til forskningen om børn og unge, som vokser op i familier med sygdom og/eller misbrug, som er afgørende for tidlig opsporing. Du får desuden viden om forebyggende metoder, om tegn på mistrivsel hos målgruppen, om hvordan opfølgning kan tilrettelægges i grænsen mellem almenområdet, myndighed og civilsamfundet og meget mere.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU

Temadag: Børn i risiko - Samtalen med børn, unge og deres forældre

Onsdag d. 6. maj i Aarhus og torsdag d. 7. maj i Holstebro
Kl. 9.00-15.30

Temadag ved Øyvind Kvello, som fortæller om samtalen med børn, unge og deres forældre. ​Inddragelsen af barnet, den unge og forældrene er betydningsfuldt for at skabe udvikling og forandringer i det sociale og pædagogiske arbejde. Fra praksis ved vi, at det er vigtigt fokus, men også at det kan opleves udfordrende. Fra forskningen ved vi, at der på trods af de gode intentioner, ikke altid inddrages i fornødent omfang. 

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

Mandag d. 18. maj i Odense
Mandag. 9. november i Næstved

​Overgrebssager kan være særligt udfordrende, og det kan være svært at vide, hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler eller, hvordan man taler med børn, når der er mistake om overgreb. På dette videnskursus får du:
Du kan læse mere og tilmelde dig her.

NUBU 

NUBU årsmøde

Tirsdag d. 19. maj 2020

Igen i år vil NUBU gerne invitere alle samarbejdspartnere og andre interesserede fra såvel forskning som praksis til vores årsmøde. Vi arbejder på at sammensætte et program, hvor viden kan flyde på tværs og inspirere til ny indsigter eller løsninger.
Mere information følger her hurtigst muligt. Vi sender også invitation ud til alle NUBU nyt-abonnenter, så snart den er klar, og hvis du ikke allerede abonnerer på NUBU nyt, så kan du tilmelde dig her.

NUBU 

Konference: Samarbejde om den inkluderende skole

Fredag d. 21. august 2020

Kl. 10.00-16.00
Sted: BLOX, København

Forskningsprojektet Approaching Inclusion holder afslutningskonference. I forskningsprojektet Approaching Inclusion har de i de sidste fire år udforsket samarbejdet mellem lærere, interne og eksterne ressourcepersoner og undersøgt samarbejdets betydning for udviklingen af en mere inkluderende skole. Projektet bidrager med en dybere forståelse af samarbejdets DNA og med viden om samarbejdets betydning for børns muligheder for at deltage i skolens fællesskaber.

Du kan læse mere om projektet her og tilmelde dig konferencen her.

OBS. Konferencen var oprindeligt planlagt til d. 31. marts 2020, men grundet myndighedernes forskellige tiltag for at mindske COVID-19 smitten er konferencen nu flyttet. Havde du allerede tilmeldt dig, vil du modtage yderligere information via mail.

NUBU

Videnskursus om skolegang og skolevægring

Torsdag d. 3. september 2020
Kl. 9:00-16:00
På Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?
Kurset er for myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet, medarbejdere fra det almene og specialiserede skoleområde og andre, der arbejder med børn og unge, der er i risiko for at udvikle skolevægring eller har skolevægring.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Konference: Udvikling af stærke fællesskaber i arbejdet med udsatte børn og deres familier

Mandag d. 14. september 2020
Kl. 9.00-16.00
På Centralværkstedet, Aarhus

​I VIVE's rapport over kommunernes største oplevede udfordringer peges der især på ”Skolegang og fravær hos udsatte børn og unge/børn og unge med handicaps” samt ”Sammenhæng og koordinering på tværs af socialområdet og almensektor/psykiatri”
Ligeledes peger Skolelederforeningen i deres anbefalinger til den nye Undervisningsminister på for skarpe grænser mellem almen- og specialområdet og store udfordringer med at skabe fleksible mellemformer og lokale løsninger. På denne konference sættes der derfor spot på, hvordan man kan blive bedre til at hjælpe udsatte børn og deres familier ved at sætte kompetencer i spil på tværs af sektoransvarlighed.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU 
Social Friday: Mig og min plejefamilie

Fredag d. 13. november 2020
Kl. 14.00-16.00
Sted: Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej

Social Friday ved Sofie Danneskiold-Samsøe og Charlotte Bredahl Jacobsen fra udviklingsprojektet ’Mig og min plejefamilie’. Projektet tilbyder plejeforældre og deres børn i pleje at vurdere barnets trivsel og læring. Samtidigt tilbydes de indsigt og deltagelse i valg af indsatser. Hvad er udfordringerne ved dette? Og hvad skal der til, for at myndighederne får tillid til plejeforældre og -børns vurderinger og beslutninger?

Læs mere om arrangementer her.