Genveje


Arrangementer

KL's Børn og Unge topmøde: Stærkere fællesskaber - Bedre trivsel

Torsdag d. 30. til fredag d. 31. januar 2020
Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center

Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære. Børn er forskellige og har forskellige behov, men alle har behov for at være en del af et fællesskab. Desværre trives alt for mange børn og unge ikke. Flere lever med angst eller i ensomhed, og en stigning i henvisninger til specialtilbud peger på en udvikling i den forkerte retning. Det skal ændres. For vores børn, unge og samfunds skyld. På topmødet ses der nærmere på muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre, at ingen børn vokser op uden trivsel og at være en del af et fællesskab

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Anbragt: Før, nu og i fremtiden

Torsdag d. 20. februar 2020
Kl. 9.00-15.00
Sted: Campus Carlsberg, Københavns Professionshøjskole

Pædagoguddannelsen og Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, Danmarks Forsorgsmuseum og Socialpædagogerne indbyder til konference om, at være anbragt barn i Danmark – før nu og i fremtiden.
Konferencen tematiserer, hvordan historien har relevans for den nutidige og fremtidige praksis på anbringelsesområdet. En række tidligere anbragte og forskere deler erfaringer og viden om feltet og lægger op til debat.

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
Social Fridag: De stærke børn

Fredag d. 21. februar 2020
Kl. 14.00-16.00
Sted: Kronprinsesse Sofies Vej, Københavns Professionshøjskole

I bogen ”Ama’r halshug” giver Henriette Karlsen et sjældent indblik i en verden, som de færreste kender til. Bogen er en ung kvindes modige opgør med sin families sociale arv – og med et velfærdssamfund, der svigter. Denne Social Friday vil Henriette Karlsen give os et indblik i sin historie, der er en rå og ærlig fortælling om at vokse op i et hjem og i et miljø, hvor børn ikke har en stemme, selv om de i årevis bliver svigtet af både forældre og myndigheder.

Læs mere her.

NUBU
Social Talks: Læring og trivsel i plejefamilien

Onsdag d. 4. marts 2020
Kl. 16.00-20.00
På Campus Carlsberg, Københavns Professionshøjskole

Social Talks og NUBU inviterer til et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring og trivsel. Den gode plejefamilie anno 2020 serverer ikke blot sovs, kartofler og kærlighed. Den sørger også for læsning, ligninger og læring i hjemmet. Det er der én altoverskyggende grund til: Alle ønsker plejebørnene flere chancer for uddannelse og bedre uddannelsesforløb. Disse nye forventninger skaber imidlertid også udfordringer for de plejefamilier, der skal understøtte børnenes læring i hjemmet, og for de fagprofessionelle, der skal rådgive og hjælpe dem.
Med afsæt fire faglige talks inviterer vi til debat og fælles refleksion over behov, udfordringer og metoder til at styrke de hjemlige læringsmiljøer for anbragte børn.

Se programmet og tilmeld dig eventet her

NUBU
Konference: Approaching Inclusion - AppIn

Tirsdag d. 31. marts 2020
Kl. 10.00-16.00

Sted: BLOX, København

Forskningsprojektet Approaching Inclusion holder afslutningskonference. I forskningsprojektet Approaching Inclusion har de i de sidste fire år udforsket samarbejdet mellem lærere, interne og eksterne ressourcepersoner og undersøgt samarbejdets betydning for udviklingen af en mere inkluderende skole. Projektet bidrager med en dybere forståelse af samarbejdets DNA og med viden om samarbejdets betydning for børns muligheder for at deltage i skolens fællesskaber.

Du kan læse mere om projektet her og tilmelde dig konferencen her.

NUBU

Temadag: Børn i risiko - Samtalen med børn, unge og deres forældre

Onsdag d. 6. maj i Aarhus og torsdag d. 7. maj i Holstebro
Kl. 9.00-15.30

Temadag ved Øyvind Kvello, som fortæller om samtalen med børn, unge og deres forældre. ​Inddragelsen af barnet, den unge og forældrene er betydningsfuldt for at skabe udvikling og forandringer i det sociale og pædagogiske arbejde. Fra praksis ved vi, at det er vigtigt fokus, men også at det kan opleves udfordrende. Fra forskningen ved vi, at der på trods af de gode intentioner, ikke altid inddrages i fornødent omfang. 

Læs mere og tilmeld dig her.

NUBU
NUBU årsmøde

Tirsdag d. 19. maj 2020

Igen i år vil NUBU gerne invitere alle samarbejdspartnere og andre interesserede fra såvel forskning som praksis til vores årsmøde. Vi arbejder på at sammensætte et program, hvor viden kan flyde på tværs og inspirere til ny indsigter eller løsninger.
Mere information følger her hurtigst muligt. Vi sender også invitation ud til alle NUBU nyt-abonnenter, så snart den er klar, og hvis du ikke allerede abonnerer på NUBU nyt, så kan du tilmelde dig her.

NUBU
Social Friday: "Mig og min plejefamilie"

Fredag d. 13. november 2020
Kl. 14.00-16.00

Sted: Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej

Social Friday ved Sofie Danneskiold-Samsøe og Charlotte Bredahl Jacobsen fra udviklingsprojektet ’Mig og min plejefamilie’. Projektet tilbyder plejeforældre og deres børn i pleje at vurdere barnets trivsel og læring. Samtidigt tilbydes de indsigt og deltagelse i valg af indsatser. Hvad er udfordringerne ved dette? Og hvad skal der til, for at myndighederne får tillid til plejeforældre og -børns vurderinger og beslutninger?

Læs mere om arrangementer her.