Genveje


Arrangementer

Konference: Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen?

Onsdag d. 22. maj 2019
Kl. 9.00-15.30

På AFUK, København SV

En ung pige, der klimastrejker helt alene på en plads i Stockholm, har været katalysator for et stort grænseoverskridende ungdomsfællesskab. Samtidigt har hun asperger og står uden for de nære sociale fællesskaber i skolen, som er helt centrale for de fleste andre unge. Center for Ungdomsforsknings majkonference tager temperaturen på fællesskaberne i ungdomslivet. Hvordan skabes de? Hvordan ser de ud? Hvem er med? Hvem er udenfor? Hvad er et godt fællesskab? Og hvordan understøtter vi gode fællesskaber?

På konferencen vil der blive zoomet ind på både de nære fællesskaber i de unges hverdagsliv og de store grænseoverskridende fællesskaber på tværs af lande. Det vil også blive undersøgt, hvilken betydning digitaliseringen af ungdomslivet har for fællesskaberne, men også på de rammer, som sættes på uddannelserne og i foreningslivet. Sammen med en række eksperter og unge vil man endvidere forsøge at besvare spørgsmål om, hvad er gode og dårlige fællesskaber? Og hvordan kan man blive bedre til at understøtte gode fællesskaber for alle unge?

Du kan læse mere om konferencen her

NUBU
Konference om trivsel i daginstitutionen

Tirsdag d. 28. maj 2018
Kl. 9.00-15.30

På Campus Carlsberg, Københavns Professionshøjskole

I anledning af den nye antologi Trivsel i daginstitutionen. Mellem politik, pædagogik og praksis inviterer Københavns Professionshøjskole til konference om børns trivsel, som den opleves, forstås og italesættes af børn, forældre og pædagoger.

Trivsel fremstår ofte som et temmelig diffust begreb. På konferencen ser vi nærmere på, hvordan danske daginstitutioner arbejder med trivsel, og på hvordan forældre, pædagoger og pædagogstuderende oplever, forstår og taler om trivsel.  Vi ser også nærmere på børnenes perspektiver på det at have det godt, og på forskellige nytænkende metoder til at undersøge børnenes trivsel og mistrivsel i det pædagogiske arbejde
 
 

NUBU 
Konference: 0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

Tirsdag d. 4. juni 2019
Kl. 9.30-16.00

På DPU, Aarhus Universitet

For syvende gang afholder DPU konference om småbørns institutions- og hverdagsliv. På konferencen præsenterer DPU-forskere deres forskningsambitioner samt deres forskellige teoretiske og metodiske forskningstilgange. Dagen indledes med et forskningsoverblik over indsatser rettet mod børn i udsatte positioner, efterfulgt af et oplæg om dokumentationspraksis i Italien. Efter frokost og workshop vil der være oplæg om dilemmaer i forældresamarbejdet samt hvordan faglig ledelse står i et spændingsfelt mellem styring og pædagogik. Dagen afrundes med et forskningsoverblik vedrørende pædagogers roller i børns leg.
 

NUBU
Faglig fyraften: Tryg tilknytning i dagtilbud

Tirsdag d. 4. juni 2019
Kl. 17.00-20.00

Hos Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby

Børns Vilkår inviterer til faglig fyraften, hvor der stiles skarpt på relationernes betydninger for små børns udviklingsmuligheder og giver inspiration til at skabe trygge tilknytningsrelationer. Aftenen er andet led i en række faglige fyraftener, hvor Børns Vilkår sætter fokus på små børns grundlæggende behov for tryghed og omsorg. Kom og hør børnepsykolog Malene Angelo fra Børns Vilkår præsentere aftenens tema, hvorefter forsker og klinisk psykolog ved Københavns Universitet Johanne Smith-Nielsen vil behandle temaer som:

  • Hvilken betydning har barnets relationer til det pædagogiske personale for dets langsigtede muligheder?
  • Hvilken rolle spiller barnets tidlige tilknytningserfaringer for mødet med de voksne i dagtilbuddet?
  • Hvorfor er det særligt afgørende for udsatte børn at have en tryg relation til personalet i dagtilbuddet?
  • Hvordan kan personalet i dagtilbuddet være med til at bryde barnets negative sociale arv?

Aftenen er særligt henvendt pædagogisk personale i dagtilbud, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig her.


NUBU
Dialogmøde om foreløbige afgørelser på børneområdet

Tirsdag d. 18. juni 2019
Kl. 13.00-16.00

Hos Ankestyrelsen, København SV

Ankestyrelsen inviterer til åbent dialogmøde om foreløbige afgørelser om foranstaltninger uden samtykke efter servicelovens § 75 (formandsafgørelser).
Her vil vi drøfte praksis på området og de udfordringer som kan opstå, når der er behov for at træffe en foreløbig afgørelse, for eksempel om anbringelse uden for hjemmet.

Dialogmødet er for tovholdere, fagchefer og nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne i kommunerne.

Du kan læse mere og tilmelde dig her

NUBU
Konference: International Conference on Children and Youth in Everyday Life and Professional Practices

Onsdag d. 19. juni til fredag d. 21. juni 2019
På OsloMet – Oslo Metropolitan University

Since 2010, staff members have organised an annual, local conference on research on children and youth, and on professional and interprofessional practices involving children and youth. This conference has grown over the years, and it is now time to expand and invite colleagues from other national and international institutions to contribute to new knowledge and innovative interprofessional practices.
Main themes of the conference:
◾Sociomateriality, place and space
◾Everyday life perspectives
◾Childhood and youth in a digitalised society
◾Social and cultural diversity in children and youth worlds
◾The body – a site of pleasure, risk and ambiguity
◾Children and youth as participants in professional and interprofessional practices
◾Children’s rights
◾Child and youth health and well-being
◾Methodological approaches in children and youth studies

Læs mere her

NUBU 
Konference: Tidlig indsats - hvad virker?

Torsdag d. 20. juni 2019
Kl. 10.00-16.00

Aarhus

Center for Børneliv, CRUNCH, Københavns Professionshøjskole og VIA inviterer til den tværfaglige konference "Tidlig indsats - hvad virker?" i Aarhus.
På konferencen kan du høre om ny forskning om tidlige indsatser samt kommunale erfaringer med tidlig opsporing og tættere samarbejde mellem de faggrupper, der møder gravide, småbørn og deres familier.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

NUBU
Social temadag: Autonomistøttende Pædagogik

Onsdag d. 9. oktober 2019
Kl. 9.00-15.45
På VIA, Campus Aarhus Nord

VIA inviterer til to temadage med Bo Hejlskov Elvén. På denne første temadag taler Bo ud fra personcentreret omsorg, etik og autonomi og viser en pædagogisk ramme for Low Arousal, afstemt pædagogik og struktur som pædagogisk virkemiddel. Den autonomistøttende pædagogik indebærer et opgør med mange af de metoder, vi gennem tiden har brugt for at kontrollere adfærd og udvikling hos børn og voksne med særlige behov. Temadagen klæder dig på til at forstå teorier og metoder bag en autonomistøttende pædagogik. Om du kender til Low Arousal tankegangen i forvejen er ikke så afgørende.

Du kan læse mere om temadagen og tilmelde dig her

NUBU  
Social temadag: Om at arbejde med adfærdsproblemer med Low Arousal

Torsdag d. 10. oktober 2019
9.00-15.45

På VIA, Campus Aarhus Nord

VIA inviterer til to temadage med Bo Hejlskov Elvén. På denne anden temadag er der fokus på en ramme for arbejdet med adfærdsproblemer på både kort og lang sigt. Når du arbejder med børn, unge og voksne kan du støde på problemskabende adfærd, og derfor har du brug for mange gode værktøjer, der ruster dig til det videre arbejde. På denne temadag bliver du præsenteret for forskellige håndterings-, evaluerings- og forandringsmetoder. 

Du kan læse mere om temadagen og tilmelde dig her

NUBU

Temadag om autismespektrumforstyrrelser

Tirsdag d. 22. oktober 2019
Kl. 9.00-14.00

På UCN, Aalborg

UCNs temadag tager afsæt i den nyeste viden om autisme, og dækker hele spektret fra massiv funktionsnedsættelse til de højere funktionsniveauer. Undervejs vil der være dialog om de praktiske pædagogiske tilgange og metoder, der kan være med til at understøtte trivsel, læring og udvikling.

Læs mere her

NUBU
Inklusionsvejlederens dag 2020

Onsdag d. 15. januar 2020
Kl. 9.00-16.00
På Københavns Professionshøjskole

Kom og deltag i Inklusionsvejlederens dag med ekspertoplæg, workshops og refleksion vedrørende aktuelle temaer på inklusionsområdet. På denne årlige konference får du ny viden, inspiration og mulighed for at netværke med andre, der brænder for at skabe stærke fællesskaber og deltagelsesmuligheder for børn og unge i udsatte positioner. Programmet offentliggøres i starten af november 2019.

Hvis du gerne vil have besked, når tilmeldingen åbner, kan du registrere dig her