Genveje


Arrangementer

Debat og fejring: Bedre begrundet praksis

Den 16. marts 2018 kl. 15-17
på Teatermuseet på Hofteatret, Christiansborg Ridebane 18

Samfundslitteratur, Altinget og Væksthuset inviterer til faglig fejring og debat med forfatterne bag bogen Bedre begrundet praksis samt Stefan Hermann, rektor ved Københavns Professionshøjskole. 

New Public Management er døende. Evidensbølgen er på retur. Hvad kommer nu?
Morten Hulvej Rod, Leif Tøfting Kongsgaard og Stefan Hermann diskuterer kvalitet, forbedringer, ledelse og fagprofessioner i velfærdssektoren med udgangspunkt i den nye bog.

Arrangementet er gratis. Se mere og tilmeld dig på forlagets hjemmeside

NUBU

Konference: Flyt sociale indsatser ud i naturen - og styrk børn og unges trivsel og livsduelighed

Den 18. og 19. april 2018
på Fænøsund Konferencecenter, Middelfart

Red Barnet inviterer til konference med præsentation af de vigtigste og mest betydende danske indsatser og udviklingsarbejder inden for det natursociale felt.

I de senere år har der været en stigende interesse for at bruge naturen til en målrettet social indsats i arbejdet med børn, unge og familier. Der er gjort mange nye erfaringer i hele landet – både inden for forskning og praksis – og stadig flere målgrupper oplever skov, strand, friluftsliv, vind i håret og stjernehøjt til himlen som en direkte løftestang for et bedre liv.

Med denne konference ønsker Red Barnet og samarbejdspartnerne at udbrede, dele og kvalificere de vigtigste erfaringer og forskningsresultater, som er gjort på det natursociale område for børn og unge.

Du har bl.a. mulighed for at:

  • Høre om erfaringerne fra forskellige natursociale indsatser
  • Få indblik i den teoretiske viden, der ligger bag – bl.a. omkring børnesyn, neuroaffektiv udviklingspsykologi og legeteori
  • Få viden om de nyeste forskningsresultater vedrørende børn, unge og natur
  • Vælge mellem 15 forskellige workshops med praktiske eksempler på arbejdet med børn og unge i naturen
  • Blive inspireret af samarbejder, som har opnået gode resultater, og måske møde dine nye samarbejdspartnere

Konferencen er både for dig, der vil blive klogere på, hvordan naturen kan bruges til at styrke børn og unge, og for dig, som allerede er i gang, men vil kvalificere din viden og have nye ideer og inspiration.

Formålet med konferencen er at skabe varige positive forandringer i børn og unges liv bl.a. gennem værktøjer, der kan inspirere til arbejdet med at fremme trivsel, resiliens og muligheder. Det handler fx om positive fællesskaber, afklaring af egne værdier og holdninger samt oplevelser med mulighed for at lære nyt om sig selv og fællesskabet.
Program, tilmelding og yderligere oplysninger på Red Barnets hjemmeside

NUBU

Inspirationsmøde: En tidligere forebyggende indsats

Mandag den 30. april 2018
på First Grand Hotel i Odense

Socialstyrelsen afholder et gratis inspirationsmøde for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner. Arrangementet er både for de kommuner, som overvejer at omlægge deres indsats og for dem, der allerede er i gang.

Mødet giver inspiration målrettet ledere og medarbejdere fra udførerområdet ift. at arbejde ud fra det forebyggende mindset i tilbud og indsatser under Serviceloven. Mange kommuner er godt på vej på området, men kan have brug for input til at komme videre og blive skarpere på, hvad det vil sige at arbejde forebyggende i netop deres lokale kontekst.

På dagen sætter vi fokus på kernelementerne i en forebyggende indsats og kommer rundt om både konkret praksis, teori og forskning. Oplægsholderne er fra Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU), Københavns Kommune og Socialstyrelsen og vil fortælle om bl.a. praktiske erfaringer og konkrete metoder i arbejdet.

Tilmelding senest 6. april 2018. Program, tilmelding og yderligere oplysninger på Socialstyrelsens hjemmeside 

NUBU

Konference: Når samarbejde giver stabil skolegang

- om tværsektorielt samarbejde og vidensdeling, som giver mening for børn og unge

Tirsdag den 22. maj 2018
på Hotel Nyborg Strand

Skolefravær hos børn og unge er en tiltagende problematik for skoler og kommuner i dagens Danmark. Ustabil skolegang giver faglige, sociale, psykiske og biologiske konsekvenser både på kort sigt og på lang sigt.

Konferencen belyser de forskellige grunde til skolefravær, hvilken behandling og rådgivning har vist effekt på fraværet, samt hvordan et tæt samarbejde mellem regionen, kommunen og familien kan hjælpe børn og unge tilbage til stabil skolegang og god trivsel.

Se program for dagen (pdf) og tilmeld dig på Odense Kommunes hjemmeside

NUBU

Konference: ”Fælles om en bedre barndom”

Onsdag den 6. juni 2018
på Hotel Nyborg Strand

Kom og del erfaringer med at virkeliggøre en tidligere forebyggende og mere effektiv praksis på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen og Herning, Hvidovre og Haderslev kommuner inviterer til en tværfaglig konference. Tilmeldingen åbner 15. marts.

Hvordan tænker vi forebyggelse hele vejen rundt - på tværs af myndighed, tilbud og almenområdet? Det diskuterer vi til konferencen ”Fælles om en bedre barndom”, der holdes 6. juni i Nyborg. Hør, hvordan Hvidovre, Haderslev og Herning har grebet opgaven an og byd ind med jeres egne erfaringer og visioner. Formålet er at vidensudveksle og inspirere hinanden.

Desuden vil Carsten Obel, professor i mental børnesundhed, fortælle om forebyggelsespotentialet i en systematisk tilgang i indsatserne til børn og unge i mistrivsel. Og Klaus Majgaard, forstander ved Askov Højskole, vil give sit blik på spændingsfelterne i samarbejdet på tværs af fag og professioner på børne- og ungeområdet.

Interesserede kan få en stand til at præsentere sine erfaringer og diskutere dem med andre. I programmet er der indlagt tid til at gå på besøg hos de forskellige stande.

Konferencen er afslutningen på det 3-årige partnerskabsprojekt ”Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats” mellem Socialstyrelsen og de tre kommuner.
Program, tilmelding og yderligere oplysninger på Socialstyrelsens hjemmeside

NUBU

Konference: Inddragelse af familie og netværk i den tidlige forebyggende indsats

Torsdag den 20. september 2018
på Hotel Nyborg Strand

Socialstyrelsen og VIA University College inviterer til konference om virksomme metoder i den forebyggende indsats for børn og unge. Der er særligt fokus på inddragelse af familie og netværk.

En tidlig forebyggende indsats for børn, unge og familier, som befinder sig i udsatte positioner, kan give livslang effekt. Både for de mennesker, der modtager en indsats, og for samfundet som helhed. Den 20. august 2018 afholder Socialstyrelsen og VIA University College en konference med fokus på aktuelle metoder, der virker i den tidlige forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Første del af dagen byder på tre faglige oplæg, der hver giver forskellige vinkler på den tidlige forebyggende indsats. Her vil den norske professor Ivar Frønes, lektor Mette Skovgaard Væver og professor Barbara Hoff Esbjørn stille skarpt på problematikker omkring social eksklusion, mistrivsel blandt små- og spædbørn og den stigende tendens til angst blandt børn og unge.

Eftermiddagens program består af en række forskellige workshops. Nogle omhandler specifikke metoder (fx FIT, DUÅ, PMTO og Cool Kids), andre handler om resultatdokumentation, satspuljeinitiativet om lovende praksis og tilpasning af virksomme metoder til en dansk kontekst.

Konferencen henvender sig til kommunale ledere og praktikere, som arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Det er gratis at deltage. Sidste frist for tilmelding er den 20. august 2018. Der er åben for tilmeldinger nu. Program, tilmelding og yderligere oplysninger på VIAs hjemmeside