Genveje


Arrangementer

Seminar: Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier
- Viden og erfaringer fra praksis

Onsdag den 22. august 2018
på Københavns Professionshøjskole

Hvordan inddrager vi bedre fædre i det tidlige omsorgsarbejde? Hvad ved vi om fars betydning i småbørns liv? Hvad siger fædrene selv? Og hvad er erfaringerne fra praksis? Kom til gratis halvdagsseminar hvor vi sætter fokus på arbejdet med fædre i sårbare far-barn-relationer.

Se programmet og tilmeld dig på Center for Børnelivs hjemmeside

NUBU

Konference: Dansk trivselsforum 2018 - optimisme og Trivsel

Den 6. september 2018
på ODEON i Odense

Trivselsforum har åbnet for tilmeldingerne til årets landskonference. Her zoomes ind på skoleelevernes trivsel, fordi trivsel og læring hænger uløseligt sammen. I år handler konferencen specifikt om elevernes oplevelse af optimisme, forventninger og tro på sig selv og disse forholds indflydelse på elevernes trivsel.

Troen flytter bjerge, siger man. Og det gør den på godt og ondt, for uanset om du tror du kan eller tror du ikke kan, så får du formodentlig ret. For ting er tilbøjelige til at gå som vi forventer. I skolen afspejles både lærerens og elevens forventninger nærmest uhyggeligt tydeligt i elevens præstationer. Begrundet optimisme i skolen er således en gylden forudsætning for pædagogisk succes, mens pessimisme er noget nær en sikker vej til opgivenhed og fiasko.

Hvad kan man pædagogisk foretage sig, for at ingen elever mister troen på sig selv i skolen? Og hvad kan elever øve sig i, for ikke at ende som ofre for omstændighederne? Disse og mange andre spørgsmål forsøger Dansk Trivselsforum 2018 at besvare. Blandt oplægsholderne på Dansk trivselsforum 2018 er bl.a. Hans Henrik Knoop (professor DPU), Bjørn Holstein (professor emeritus SDU) og Anne Skare Nielsen (fremtidsforsker).

Se programmet og tilmeld dig på Trivselsforums hjemmeside

NUBU

Konference: Tidlig indsats - hvad virker?

Onsdag den 12. september 2018
på Københavns Professionshøjskole

Center for Børneliv, Københavns Professionshøjskole og CRUNCH inviterer til konference om tidlig indsats.

Her kan du høre om den nyeste forskning om tidlige indsatser samt kommunale erfaringer på området. Konferencen henvender sig til alle faggrupper, der møder gravide, småbørn og deres familier.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig på Center for Børneliv's hjemmeside

NUBU

Konference: Inddragelse af familie og netværk i den tidlige forebyggende indsats

Torsdag den 20. september 2018
på Hotel Nyborg Strand

Socialstyrelsen og VIA University College inviterer til konference om virksomme metoder i den forebyggende indsats for børn og unge. Der er særligt fokus på inddragelse af familie og netværk.

En tidlig forebyggende indsats for børn, unge og familier, som befinder sig i udsatte positioner, kan give livslang effekt. Både for de mennesker, der modtager en indsats, og for samfundet som helhed. Den 20. august 2018 afholder Socialstyrelsen og VIA University College en konference med fokus på aktuelle metoder, der virker i den tidlige forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Første del af dagen byder på tre faglige oplæg, der hver giver forskellige vinkler på den tidlige forebyggende indsats. Her vil den norske professor Ivar Frønes, lektor Mette Skovgaard Væver og professor Barbara Hoff Esbjørn stille skarpt på problematikker omkring social eksklusion, mistrivsel blandt små- og spædbørn og den stigende tendens til angst blandt børn og unge.

Eftermiddagens program består af en række forskellige workshops. Nogle omhandler specifikke metoder (fx FIT, DUÅ, PMTO og Cool Kids), andre handler om resultatdokumentation, satspuljeinitiativet om lovende praksis og tilpasning af virksomme metoder til en dansk kontekst.

Konferencen henvender sig til kommunale ledere og praktikere, som arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Det er gratis at deltage. Sidste frist for tilmelding er den 20. august 2018. Der er åben for tilmeldinger nu.
Program, tilmelding og yderligere oplysninger på VIAs hjemmeside