Genveje


Aktuelt

Ny viden om screeningsværktøjer til at følge børns trivsel

Psykolog Nina Madsen Sjö deltager i projektet Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel i NUBU. Hendes forskningsarbejde fokuserer på måling af børns kognitive og sociale udvikling samt valg af indsatser, når børn har brug for ekstra støtte.

Hun har netop sammen med den amerikanske børnelæge og forsker Kevin P. Marks publiceret en artikel i tidsskriftet Developmental Medicine & Child Neurology. Artiklen er blevet til på baggrund af en litteraturgennemgang, der viste, at systematisk screening, relevante indsatser og opfølgning er afgørende for at sikre og øge børns trivsel. Gennemgangen kortlagde tendenser og muliggjorde dermed praktiske råd i forbindelse med screening og forskning.

Ønsket med artiklen er, at politikere, sundhedspersonale, dagtilbudspersonale, psykologer, socialfagligt personale og ikke mindst forældre får øget viden om screening for udviklingsmæssig forsinkelse, eller hvis et barn har en bekymrende adfærd over længere tid.
Se tidsskriftet her og læs en dansk opsummering af artiklen her (åbner som pdf)
(september 2018)

 NUBU

Canadisk studerende analyserer danske plejebørns sundhed

NUBU er vært for en international praktikant fra september til december 2018. Marc-André Parenteau er kandidatstuderende på folkesundhedsstudiet ved University of Montreal i Canada. I løbet af sin praktikperiode i NUBU vil han undersøge og evalurere anbragte børns sundhed i Danmark. Han vil foretage såvel nationale som internationale sammenligninger af deres adgang til og kontakt med sundhedssystemet. Marc-André Parenteau vil desuden blive knyttet til projektet Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel, som med støtte fra TrygFonden løber i fire år hos NUBU. Marc-André Parenteau vil have sin daglige gang på NUBUs sekretariat i København.
(september 2018)

 NUBU

 

NUBU Årsmagasin 2017

I NUBUs årsmagasin for 2017 ser vi tilbage på et år med mange initiativer og begyndelser. Samtidig ser vi ind i krystalkuglen og kommer med bud på, hvordan NUBUs forskning også i fremtiden vil gøre en forskel for udsatte børn og unge. Du kan læse om vores visioner for forbedrede indsatser gennem forskning og samarbejde. Du inviteres også med ind i hverdagen hos en plejefamilie og kan læse om, hvordan forskningsresultater kan gøre helt konkrete forskelle for børn og deres voksne.

Download årsmagasinet som pdf her

Trykt version kan rekvireres ved at skrive til nubu@kp.dk