Genveje


Aktuelt

NUBUs årsmagasin 2019

Sammenhæng og stabilitet for børn og unge i udsatte positioner er i fokus i det nye årsmagasin, som du kan læse via linket nedenfor.

Download årsmagasinet som pdf her

Trykt version kan rekvireres ved at skrive til nubu@kp.dk

NUBU

Ny centerchef til NUBU

Ny centerchefDen 1. juni tiltræder Janne Hedegaard Hansen som ny centerchef for NUBU. Hun kommer fra en karriere ved Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor hun de seneste år har været leder for forskningsprogrammet Inklusion og eksklusion.

Med Janne Hedegaard Hansen får NUBU en dygtig og visionær centerchef, der vil samle kræfterne blandt forskere på tværs af professioner og bidrage til at igangsætte nye initiativer til gavn for professionsuddannelserne, for samfundet og ikke mindst for de børn og unge, som det hele drejer sig om. Hun kommer til NUBU med en ambition om at skabe et samlende forskerforum, der kan gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner. En ambition, som forudsætter flerfaglighed og samarbejde på tværs af professionshøjskolerne og internationalt udsyn.

I sin egen forskning har Janne Hedegaard Hansen særligt fokus på inklusions- og eksklusionsprocesser i skoler og daginstitutioner. Hun er ph.d. fra DPU og har en kandidat i statskundskab. Hun finder motivation i at igangsætte nye projekter og skabe nye forståelser, der kan bidrage til at finde optimale løsninger på de opgaver, som velfærdsprofessionerne skal løfte.
(Maj 2019)

NUBU 

Nyt projekt: Social Talks skal med events, video og videndeling bygge bro mellem forskning og praksis

Social Talks er et nyt initiativ, der oversætter det verdenskendte TED Talk koncept til det sociale område og sætter dygtige praktikere og forskere på scenen for at fortælle levende om deres bedste erfaringer for, hvad der gør en konkret forskel til gavn for udsatte børn. Egmont Fonden har valgt at støtte projektet med knap 4 mio. kr.
Projektet har fokus på den tidlige indsats for børn mellem 0 og 6 år, men lykkedes det at skabe nye og effektive former for videndeling, vil projektet blive udvidet til at omfatte socialt arbejde bredt.

Social Talks vil foregå på tre niveauer:

  • Social Talks vil samle mange praktikere, forskere, studerende og borgere rundt om i landet til events. De skal opleve dygtige professionelle på scenen formidle de vigtigste erfaringer i deres arbejde. 
  • Social Talks bliver filmet og lagt ud på en digital platform målrettet offentlige aktører, organisationer, faggrupper og andre, der arbejder med den tidlige indsats. Målgruppen for SOCIAL Talks er pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, læger, jordemødre, psykologer, socialrådgivere samt borgere og frivillige.
  • Social Talks udvikler et metodekit, som giver opskrifter på, hvordan man ude på de enkelte arbejdspladser kan anvende videoerne og materialet på den digitale platform og overføre erfaringer og viden lokalt.

Du kan læse mere om projektet her.
(Februar 2019)

NUBU 
Ny bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond

NUBU har sammen med Københavns Universitet netop fået en bevilling på 5,9 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond. I projektet opkvalificeres pædagogers samarbejde med forældrene. Forskning dokumenterer, at tidlig indsats til udsatte børn betaler sig - både menneskeligt og økonomisk. Forældrene er de vigtigste personer for børns positive udvikling, men da næsten alle danske førskolebørn går i institution, så er også pædagoger nøglepersoner. Projektet undersøger effekt og implementering af en tilknytnings- og evidensbaseret interventionsmetode, kaldet VIPP-SD.
VIPP-SD har til formål at fremme forældres relation til og sensitivitet over for deres 1-6 årige børn. Interventionen leveres af pædagoger til forældrene i hjemmet, og da pædagogerne superviseres af kommunens PPR psykologer bidrager projektet også til en styrkelse og opkvalificering af det tværfaglige samarbejde og fælles sprog i forhold til tidlig indsats. Projektet er det første, der evaluerer VIPP-SD i en dansk kontekst. Resultaterne vil bidrage med ny viden om, hvorvidt VIPP-SD leveret af pædagoger fremmer forældres sensitivitet og børns udvikling samt hvordan VIPP-SD opleves af pædagoger og forældre. NUBU deltager i implementeringsforskningen, mens Københavns Universitet varetager effektevaluering.
(December 2018)

NUBU
Sønderjysk skole vinder DM i skoleudvikling på baggrund af forskningsprojekt

Lagoniskolen i Vojens har vundet DM i skoleudvikling. Lagoniskolen har med udviklingsforløbet ‘KaMiBe’ formået systematisk og forskningsbaseret at sætte livsduelighed på skoleskemaet. I KaMiBe er det elevens personlige og sociale udvikling, som er i fokus. Gennem bevægelse, mindfulness og træning af karakterstyrke udvikles elevernes brede kompetencer. Skolen løber derfor med førsteprisen på 50.000 kr. Pengene blev uddelt på Skole og Forældres landsmøde i Nyborg den 23. november 2018.
KaMiBe (Karakterstyrke, Mindfulness, Bevægelse) startede i 2015 som et forskningsprojekt i et samarbejde mellem UC Syd og Haderslev kommune med henblik på at skabe inkluderende læringsmiljøer. KaMiBe blev afprøvet og testet i en række børnehavegrupper, indskolingsklasser og 8. klasser. En af NUBUs fellows, Kristian Rasmussen, har været en af drivkræfterne i KaMiBe-projektet.
På Lagoniskolen arbejder alle skolens klasser to-tre gange om ugen med KaMiBe, der er skemalagt i den understøttende undervisning. Kombinationen af de tre områder er en forrygende effektiv cocktail. Lagoniskolen oplever elever, der rykker markant, når det kommer til trivsel, motivation, optimisme, omstillingsparathed, nærvær, læringsparathed, relationer, læring, fællesskab og inklusion.
Læs mere om KaMiBe og skolens baggrund for mesterskabet i skoleudvikling
Læs artikel om KaBiMe i Politiken Skoleliv
Se indslag om KaMiBe hos TV Syd
(December 2018) 

NUBU
Ny rapport om pædagogers forældresamarbejde

Når pædagoger i SFO og klubtilbud arbejder støttende og forebyggende med børn og unges trivsel, spiller forældresamarbejdet en vigtig rolle. Men forældresamarbejdet indgår kun i meget lille grad i formålsbestemmelserne for det pædagogiske arbejde med børn og unge. Så hvordan arbejder pædagogerne med forældresamarbejdet fagligt?
Et forskningsprojekt på UC Syd har defineret tre temaer i forældresamarbejdet og peger på pædagogiske potentialer for det udvidede samarbejdes betydning for børn og unges læring og trivsel.
Læs om projektets fund og anbefalinger på UC Syds hjemmeside, hvor du også kan downloade rapporten Forældresamarbejde i fritids- og klubtilbud - en upåagtet praksis med oversete potentialer (åbner som pdf).
(December 2018) 

NUBU
Måling af mistrivsel – med fokus på børns styrker

Validerede måleinstrumenter anvendes mere og mere i interventionsstudier og i undersøgelsessammenhænge i vurderingen af børns trivsel. Et dansk studie af en NUBU forsker Nina Sjö Madsen har afdækket forskelle og ligheder ved at bruge diagnostisk og styrkebaseret måleinstrument. I projektet blev anvendt et nyt styrkebaseret måleredskab, der er blevet oversat til dansk og valideret i 2017 (SEAM) samt det diagnostiske spørgeskema Caregiver-Teacher Report Form (C-TRF) og spørgeskemaet Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)¸der er udviklet til screening for psykisk mistrivsel. Projektet indsamlede data fra 291 danske børn i 27 dagtilbud. Studiet viste, at det styrkebaserede spørgeskema afdækker yderligere forhold af et barns socio-emotionelle trivsel end de diagnostiske måleredskaber og dermed udvider beskrivelsen af barnet frem for de redskaber, der har fokus på barnets udfordringer.
Læs artiklen ”Assessing strengths and difficulties in social development: a comparison of the Social Emotional Assessment Measure (SEAM) with two established developmental psychopathological questionnaires” i European Journal of Developmental Psychology
(December 2018)

NUBU
NUBU får 6,4 mio. kr. ekstra til projekt om anbragte børn

Projektet Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel har fået en ekstra bevilling på 6,4 mio kr. fra A.P. Møller Fonden. Projektet skal styrke trivslen for børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Trivslen vil kunne højnes, hvis omsorgspersoner systematisk følger børnenes udvikling og griber ind med relevante og virksomme indsatser. Projektet udvikler derfor en IT-platform, der giver mulighed for at følge børnenes trivsel og læring. Samtidig udvikles et indsatskatalog med en række værktøjer og metoder til plejeforældre, så de kan sætte ind med målrettet hjælp til børnene på de områder, hvor de oplever vanskeligheder. Det skal være tiltag, der er så enkle, at de kan bruges i en travl hverdag i plejefamilierne og som samtidig er veldokumenterede og virkningsfulde.
Mig og min plejefamilie blev skudt i gang i efteråret 2017 på initiativ fra TrygFonden, der støtter projektet med 17 mio. kr. Med den ekstra bevilling fra A.P. Møller Fonden bliver det muligt at inddrage flere kommuner i at udvikle og teste redskaberne til plejefamilier. Desuden bliver det muligt at udvikle materiale til plejeforældrene på baggrund af det indsatskatalog, som projektet udvikler.
(Oktober 2018)

NUBU
Ny viden om screeningsværktøjer til at følge børns trivsel

Psykolog Nina Madsen Sjö deltager i projektet Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel i NUBU. Hendes forskningsarbejde fokuserer på måling af børns kognitive og sociale udvikling samt valg af indsatser, når børn har brug for ekstra støtte.

Hun har netop sammen med den amerikanske børnelæge og forsker Kevin P. Marks publiceret en artiklen Comparative use of the Ages and Stages Questionnaires in the USA and Scandinavia: a systematic review i tidsskriftet Developmental Medicine & Child Neurology. Artiklen er blevet til på baggrund af en litteraturgennemgang, der viste, at systematisk screening, relevante indsatser og opfølgning er afgørende for at sikre og øge børns trivsel. Gennemgangen kortlagde tendenser og muliggjorde dermed praktiske råd i forbindelse med screening og forskning.

Ønsket med artiklen er, at politikere, sundhedspersonale, dagtilbudspersonale, psykologer, socialfagligt personale og ikke mindst forældre får øget viden om screening for udviklingsmæssig forsinkelse, eller hvis et barn har en bekymrende adfærd over længere tid.
Læs en dansk opsummering af artiklen her (åbner som pdf)
(september 2018)

NUBU
NUBU Årsmagasin 2017

I NUBUs årsmagasin for 2017 ser vi tilbage på et år med mange initiativer og begyndelser. Samtidig ser vi ind i krystalkuglen og kommer med bud på, hvordan NUBUs forskning også i fremtiden vil gøre en forskel for udsatte børn og unge. Du kan læse om vores visioner for forbedrede indsatser gennem forskning og samarbejde. Du inviteres også med ind i hverdagen hos en plejefamilie og kan læse om, hvordan forskningsresultater kan gøre helt konkrete forskelle for børn og deres voksne.

Download årsmagasinet som pdf her

Trykt version kan rekvireres ved at skrive til nubu@kp.dk