Genveje


Aktuelt

NUBU Årsmagasin 2017

NUBUs årsmagasin for 2017 er frisk fra trykkeriet. Her ser vi tilbage på et år med mange initiativer og begyndelser. Samtidig ser vi ind i krystalkuglen og kommer med bud på, hvordan NUBUs forskning også i fremtiden vil gøre en forskel for udsatte børn og unge. Du kan læse om vores visioner for forbedrede indsatser gennem forskning og samarbejde. Du inviteres også med ind i hverdagen hos en plejefamilie og kan læse om, hvordan forskningsresultater kan gøre helt konkrete forskelle for børn og deres voksne.

Download årsmagasinet som pdf her

Trykt version kan rekvireres ved at skrive til nubu@phmetropol.dk

NUBU 

Debatindlæg: Ungdomsuddannelser er alles ansvar

Vi mangler et fælles inklusionskompas, der med fælles vedtagne værdier giver os mulighed for at håndtere udfordringen omkring unges vej gennem uddannelse, skriver NUBU-fellow Christian Quvang, docent ved UC Syd i et debatindlæg i Altinget.
Læs hans kommentar her
(18. juni 2018)

NUBU 

Debatindlæg: Anbragte børn skal have mere støtte i hverdagen

Anbringelser i plejefamilier skal suppleres med virksomme indsatser med dokumenterbare effekter, skriver lektor Sofie Danneskiold-Samsøe fra NUBU i et debatindlæg i Altinget.
Læs hele hendes kommentar her
(31. maj 2018)
NUBU

NUBU-forskere med i tidsskrift om ulighed i uddannelse

Dansk Pædagogisk Tidsskrift udkommer fire gange årligt, og i maj 2018 er temaet Unges ulighed i uddannelse – et problem af stigende kompleksitet.

Sat på spidsen er unge og uddannelse nærmest synonymer: Man er ung, når man er under uddannelse, og man er under uddannelse, når man er ung. Tidligere tænkte og talte man forholdsvist simpelt om denne gruppe. I dag er problemstillingen mere kompleks. Spørgsmålet er, hvordan og hvorledes samtidens sortering tager sig ud? Hvordan produceres restgruppen, og hvem knyttes til denne? Dette tages under luppen i tidsskriftets temanummer.

To NUBU-fellows har bidraget til temaet: Adjunkt Rikke Brown fra Professionshøjskolen Absalon skriver om subtile sorteringsprocesser i den linjedelte folkeskole og lektor Tekla Canger fra Københavns Professionshøjskole skriver marginaliserede unges fortællinger om skole og fritid.

NUBU

Ph.d.-grader til forskere med fokus på udsatte unge

Den 5. maj 2018 forsvarede Morten Kromann Nielsen fra UCL sin ph.d.-afhandling Changing Lives through Food and Farming? - An analysis of pedagogical practice, agency, learning and identity construction in the American Youth food justice movement på Aalborg Universitet.

Den 23. maj 2018 forsvarede Leo Komischke-Konnerup fra UC Syd sin ph.d.-afhandling Gentagelsens pædagogik. En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov på Aalborg Universitet.

NUBU ønsker de to professionshøjskoleforskere tillykke med ph.d.-graden.