Gå til indhold
Søg

Social Talks

Styrket faglig videndeling til gavn for børnenes trivsel

Med støtte fra Egmont Fonden på knap 4. mio. kr., vil Social Talks markant styrke videndeling blandt praktikere, ledere og forskere med særligt fokus på indsatser for børn og unge. Dermed vil Social Talks skabe et forbedret udbytte af den tidlige indsats og sikre, at flere børn og familier møder velkvalificerede fagpersoner. Social Talks vil skabe styrket trivsel og læring for alle børn gennem national udbredelse af forskningsbaseret viden og de bedste praksiserfaringer på en måde, der sikrer positive forandringer for børn, unge og familier. Det vil fx handle om at udbrede viden og erfaringer om tidlig opsporing med henblik på at forebygge, at børn havner i udsatte positioner. Om tværfagligt samarbejde med henblik på at understøtte opstarten i dagtilbud og læring i førskolealderen. Og om at målrette rekrutteringen til tilbud om forældreuddannelse, så flere forældres kompetencer styrkes til gavn for børnenes trivsel.

Adgang til viden for alle

Social Talks etablerer en formidlingsplatform, der tager afsæt i det globale fænomen TED Talks. Social Talks adresserer et udtalt behov for at tænke nyt og skabe utraditionelle veje til viden, dialog og effektiv spredning af god faglig praksis. Fordelene er flere: Social Talks giver adgang til viden for alle – på arbejdspladsen, på uddannelsesstedet, på farten og i skræddersyede doser – uafhængigt af tid og sted kan videoer og viden bruges aktivt alene, i teams eller større arrangementer.

Fordi Social Talks har fokus på at dele brugbar viden på tværs af fag og sektorer vil børn, unge og familier opleve en større sammenhæng på tværs af de indsatser, de møder. Med mere kompetente og kvalificerede fagpersoner kan effekterne af tidlige indsatser øges.

Social Talks bygger på tre grundlæggende elementer:

  • Events, hvor forskere og velfærdsprofessionelle leverer talks (oplæg) til publikum – på disse events formidles praksiserfaringer og forskningsbaseret viden, der kan styrke den tidlige indsats.
  • En digital platform, hvor videoer med talks fra events er tilgængelige sammen med baggrundsmateriale og supplerende viden.
  • Et lærings-kit til lokal kvalitetsudvikling – fx på kommunale arbejdspladser – der sikrer omsætning af talks og digitalt indhold til bedre praksis i mødet med børn og familier.

Målet er skabe bedre muligheder for videndeling mellem praktikere, der arbejder med børn og unge samt skabe ny adgang til og brug af forskning i praksis. Ambitionen er at sikre, at fagprofessionelle, ledere, frivillige og pårørende let kan hente viden og bidrage til effektiv deling af de bedste faglige praksisser, som samlet set løfter den tidlige indsats. Samtidig skaber Social Talks en ny kultur for deltagende dialog og digitalt drevet vidensdeling mellem praktikere, forskere og borgere i forhold til udsatte børn.

Et bæredygtigt non-profit initiativ med ambitioner

Parallelt med udviklingen af digital platform og eventformater designer og tester projektet en række forretningskoncepter, hvor Social Talks betragtes som en startup-virksomhed. Via hurtige test i markedet identificeres forretningsmodeller med værditilbud, som kunder eller partnere vil betale for, og der udarbejdes en egentlig forretningsplan og forankringsstrategi. Så Social Talks vil efter projektperioden være etableret som et bæredygtigt non-profit initiativ med en ambition om på sigt også at brede konceptet ud til Norden og andre lande i Europa.

Om projektet

Projektet løber fra januar 2019 og to år frem og gennemføres af NUBU med støtte fra Egmont Fonden. For yderligere information om projektet kontakt projektleder Niels Christian Barkholt på nicb@kp.dk eller projektkoordinator Louise Helles på loui@kp.dk

Kontakt

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge
E-mail: nubu@kp.dk / Tlf.: +45 5163 2674

Alle projekter

NUBU skyder løbende nye projekter i gang, der samler forskningskræfter fra flere af landets professionshøjskoler. Se alle vores projekter her: