Genveje


Samspil mellem resiliens og brug af offentlige serviceydelser

I Danmark har kommuner generelt et meget stort udbud af ydelser til de udsatte unge voksne (18-35 år), men der er kun sparsom tilgængelig viden om, hvorvidt ydelserne opleves som relevante, og hvorvidt modtagelsen af flere ydelser er en indikator for, at det vil gå den enkelte endnu bedre? Formålet med dette samarbejdsprojekt mellem Vejle kommune og UCL er at kortlægge, hvilket samspil offentligt finansierede serviceydelser har for målgruppens trivsel.

Resiliens handler om at klare sig godt på trods af mødet med risiko og belastning. Paradoksalt nok har velfærdssystemet hidtil været usynligt i den forskning, der prøver at kortlægge de faktorer, der sandsynliggør resiliens. Et mindre antal internationale studier viser, at der er en positiv sammenhæng mellem psykosociale ydelser og resiliens, og der er indikation på at ydelserne har en positiv effekt uafhængigt af personlige karakteristika såsom motivation, selvtillid mv.  Mange borgere modtager ikke kun én, men flere ydelser enten samtidig eller i forlængelse af hinanden. I en dansk kommunal kontekst er det særdeles relevant at stille spørgsmålet om, hvorvidt modtagelsen af en flere offentlige serviceydelser overhovedet bidrager til resiliensskabende processer.

Projektet ønsker at svare på følgende spørgsmål:
1) Hvilke mønstre er der i udsatte unge voksnes brug af serviceydelser og deres oplevelse heraf?
2) Hvad er relationen mellem brug af serviceydelser, oplevelsen af disse og målgruppens evne til at håndtere individuelle og kontekstuelle risikofaktorer og opnå de aspekter af trivsel, der forbindes med resiliens?

Projektet blev indledt i efteråret 2017, og dataindsamling forventes at kunne foregår i foråret 2019 med et pilotstudie af 30-40 borgere på misbrugsområdet. Spørgeskemaet har udgangspunkt i internationalt anerkendte skalaer. Projektet indgår i et praksisorienteret samarbejde, der organisatorisk er forankret i Afdelingen for Velfærd i Vejle Kommune samt Center for Anvendt Velfærdsforskning, UCL.

For yderligere oplysninger om projektet kontakt NUBU-fellow Ida Skytte Jakobsen eller projektmedarbejder Lykke Madsen