Genveje


Mig og min plejefamilie

NUBU sætter fokus på anbragte børns trivsel i nyt forskningsprojekt.

English description available here

Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel er navnet på et ambitiøst projekt, som skal styrke trivslen for børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Projektet gennemføres af forskere ved NUBU på baggrund af et initiativ fra TrygFonden, der finansierer projektet med 17 mio. kroner og med støtte på 6,4 mio kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Redskaber til plejeforældre

I projektet samarbejder kommuner, plejefamilier og forskere om at udvælge og tilpasse redskaber, der kan hjælpe plejeforældre med at forbedre de anbragte børns trivsel i hverdagen. Erfaringer viser, at plejefamilier står meget alene med den svære opgave, det er at give deres plejebørn et godt afsæt i livet.
”Der er desværre mange anbragte børn og unge, der trives dårligere end deres jævnaldrende. Ofte vil de også opleve flere vanskeligheder senere i livet. Det skal vores projekt være med til at rette op på ved at sætte ind i plejefamilierne, der er omdrejningspunkt for børnenes hverdag. Sammen med TrygFonden har vi i NUBU samlet en stærk kreds af organisationer om dette vigtige arbejde,” siger Morten Hulvej Rod, centerchef i NUBU.

Anbragte børn og unges trivsel vil kunne forbedres væsentligt, hvis omsorgspersoner systematisk følger børnenes udvikling og griber ind med relevante og virksomme indsatser. Projektet udvikler derfor en IT-platform, der giver mulighed for at følge børnenes trivsel og læring. Samtidig tilbydes en række værktøjer og metoder til plejeforældre, så de kan sætte ind med målrettet hjælp til børnene på de områder, hvor de oplever vanskeligheder. Målet er at udvikle tiltag, der er så enkle, at de kan bruges i en travl hverdag i plejefamilierne og samtidig er veldokumenterede og virkningsfulde.

Bedre trivsel – bedre liv

Projektets formål er på kort sigt at forbedre anbragte børn og unges trivsel og læring. På lang sigt styrker det børnenes muligheder for at mestre deres liv, så de uddanner sig, arbejder, får et godt helbred og undgår sociale problemer.

Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel blev skudt i gang i efteråret 2017 og løber over fire år som et forsøg i et mindre antal kommuner. Ambitionen er at udvikle en model, der sidenhen kan udrulles i hele landet.

Projektet gennemføres af NUBU

i samarbejde med

For yderligere information om projektet kontakt projektleder Charlotte Bredahl Jacobsen