Genveje


Børn og unge på tværs

Et tidligere NUBU-projekt har udviklet en hjemmeside med undervisningsmaterialer om tværprofessionelt samarbejde på børne- og ungeområdet.

Den digitale platform er målrettet undervisere og studerende på professionshøjskolerne i Danmark.

Platformen indeholder undervisningsmaterialer til undervisning af professionsbachelorstuderende i tværprofessionelt samarbejde på børne- og ungeområdet.

Materialet er designet til lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, både på tværs af to eller flere uddannelser og på en enkelt uddannelse.

Undervisningsmaterialet kan også anvendes af professionelle i praksis, der arbejder med at udvikle kompetencer til tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner og på efter- og videreuddannelser.

Se undervisningsmaterialet på den digitale platform nububupt.dk