Genveje


Bedre sundhedspleje til udsatte familier i barnets første 1000 dage

NUBU har med støtte fra Egmont Fonden iværksat et projekt, der i løbet af foråret 2018 skal kortlægge eksisterende praksis og viden om, hvordan sundhedsplejersker i samarbejde med andre faggrupper og aktører kan mindske læringsulighed. Projektet vil udvikle konkrete forslag til, hvordan private fonde og offentlige institutioner kan målrette deres investeringer med henblik på en styrket sundhedspleje.

Et barns livsbane påvirkes allerede fra undfangelsen. Det tidlige samspil mellem barn, forældre og fagpersoner spiller derfor en stor rolle for barnet og er med til at påvirke dets udvikling på kort og langt sigt. Særligt de første år af barnets liv er en afgørende periode, hvor omgivelserne, herunder sproglig og kognitiv stimulering fra forældrene, har massiv betydning for barnets videre udvikling og senere læring.

En rapport fra SFI fastslår, at op imod 20 pct. af danske børn allerede ved 3-årsalderen kan placeres i risikogruppen for en læringsulighed, som er meget svær at rette op på senere i livet. Særligt i sundhedsplejen er der et stort potentiale for at påvirke denne problemstilling.

Sundhedsplejerskerne har en nøglerolle, da de har kontakt til stort set alle familier i barnets første tid og generelt nyder stor tillid blandt forældre. Sundhedsplejersker kan med fordel indgå samarbejder med andre faggrupper, fx jordemødre, pædagoger og socialrådgivere og med private og frivillige aktører. En styrkelse af sundhedsplejen og det tværfaglige samarbejde omkring småbørnsfamilierne allerede fra graviditeten er en oplagt tilgang i bestræbelserne på at mindske den læringsulighed, der grundlægges tidligt i livet. Der er mange gode tiltag i gang landet over, men der mangler et overblik over eksisterende udviklingsinitiativer og den viden, der allerede er oparbejdet blandt fagpersoner, organisationer m.fl., og som med fordel kan danne afsæt for investeringer og fremtidige initiativer på området.

Frem til april 2018 arbejder projektet med:

  • En kortlægning af igangværende udviklingstiltag og viden på området
  • En workshop, der samler centrale aktører i et samarbejde omkring udvikling af konkrete ideer og anbefalinger
  • En rapport, der samler viden og anbefalinger om potentielt lovende indsatser og udviklingsmuligheder

Fra NUBU deltager forskere fra Professionshøjskolen Metropol og VIA UC med sundhedspleje- såvel som jordemoderfaglig baggrund.

For yderligere information om projektet kontakt centerchef Morten Hulvej Rod