Genveje


Bedre gruppebeslutninger blandt sagsbehandlere

Afsluttende rapport

Udsatte børn og unge er ofte i kontakt med socialfaglige sagsbehandlere, som på lovens vegne har til opgave at beslutte, hvilke støttetiltag der skal iværksættes. Det kan være længerevarende processer, hvor der ad flere omgange træffes større eller mindre beslutninger. Beslutninger i socialforvaltninger træffes ikke kun individuelt af sagsbehandlere, men også i grupper og på møder med overordnede.

Der er imidlertid begrænset indsigt i, hvordan grupper træffer beslutninger, hvordan deres indsigt får betydning for sagsbehandlernes handlinger, og hvordan det får indflydelse på behandlingen af børn og forældre.

Med inspiration fra adfærdsvidenskaben undersøger denne rapport, hvordan et beslutningsredskab til at forbedre gruppebeslutninger, påvirker beslutningsprocessen i et ungerådgiver-team i en dansk kommune. Målet med redskabet er at mindske ’vurderingsfejl’. Rapporten giver ikke en klar indikator af, om det lykkes, men den viser, at redskabet – under de rette forhold – ser ud til at være gavnlig i forhold til at synliggøre det faglige udgangspunkt for beslutningen.

Ud over sit videnskabelige bidrag til forskning og undervisning, er projektrapporten relevant for ledere, socialrådgivere og andre professionelle, der i det daglige deltager i gruppesammenhænge, hvor der træffes beslutninger om udsatte børn og unge.

Læs mere i rapporten Bedre gruppebeslutninger blandt sagsbehandlere.