Genveje


Afsluttende rapport

Ny rapport om samarbejdet om inklusion i skolen

Forskningsprojektet Approaching Inclusion har undersøgt, hvordan det professionelle samarbejde ser ud i skolen i forhold til inklusion og eksklusion. Projektet er nu afsluttet, og forskerne bringer deres fund i en afsluttende rapport.

Forskerne har blandt andet identificeret flere missing links i samarbejdet om inklusion i skolen. Inklusionsprocesser er ikke noget lærerne kan løse alene - eller som løses på møder. De anbefaler derfor, at samarbejdet primært bør foregå der, hvor forandringerne skal implementeres – det vil sige i klasserummet.

Læs om denne og de øvrige af forskernes fund og anbefalinger i rapporten Samarbejdsprocesser om inklusion og eksklusion (åbner som pdf).
Rapporten kan også rekvireres i en trykt udgave ved at skrive til nubu@kp.dk