Gå til indhold
Søg

Mig og min plejefamilie

Sammen med otte kommuner sætter NUBU fokus på anbragte børns trivsel og læring.

English description available here

Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel er navnet på et ambitiøst projekt, som skal styrke trivslen for børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Projektet gennemføres af forskere ved NUBU på baggrund af et initiativ fra TrygFonden, der finansierer projektet med 17 mio. kroner og med støtte på 6,4 mio kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Systematisk måling af plejebørns læring og trivsel

I projektet har kommuner, plejefamilier og forskere udvalgt og tilpasset redskaber, der kan bruges til at følge børnenes trivsel og læring løbende. I dag følger familieplejekonsulenter og sagsbehandlere børnenes trivsel og læring, men i dette projekt lægges vurderingen af, hvor godt det egentlig går, også ud til plejefamilierne, barnets primære lærer eller pædagog, og barnet selv, hvis det er gammelt nok. Gennem systematiske nedslag og målinger får de voksne som er sammen med barnet i dagligdagen en mulighed for at sammenligne plejebarnets trivsel og læring med andre børn på samme alderstrin.
”De voksne, som er tæt på børnene, har jo som regel en ret god fornemmelse for hvordan det går, men nogle af dem vænner sig måske over tid til mistrivsel og et lavt indlæringsniveau. De bliver fartblinde så at sige. Med projektets værktøjer får de et speedometer at styre efter,” forklarer Charlotte Bredahl Jacobsen, som er projektleder i NUBU.

Ideen er at de systematiske trivsels- og læringsmålinger kan initiere nogle mere fokuserede dialoger mellem plejefamilier og familieplejekonsulenter omkring, hvad barnet har af støttebehov, og hvor der skal gøres en ekstra indsats.

Bedre trivsel – bedre liv

Projektets formål er på kort sigt at forbedre anbragte børn og unges trivsel og læring. På lang sigt styrker det børnenes muligheder for at mestre deres liv, så de uddanner sig, arbejder, får et godt helbred og undgår sociale problemer.

Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel blev skudt i gang i efteråret 2017 og løber over fire år. I april 2020 skydes afprøvningen af indsatsen i gang i projektets otte deltagende kommuner.

For yderligere information om projektet kontakt projektleder Charlotte Bredahl Jacobsen på cbrj@kp.dk

Guides

Som en del af projektet er der udviklet guides til børnesamtaler, samtaler med plejefamilier samt til vurdering af besvarelser af OBS-I og SDQ.
Her finder du de guides, som er udviklet ifm. projektet ‘Mig og min plejefamilie’ (alle guides åbner som pdf-filer).

Informationsvideoer

På denne side finder du korte informationsvideoer, som Mig og min plejefamilie har udviklet til børn, fagprofessionelle og forældre

Kontakt

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge
E-mail: nubu@kp.dk / Tlf.: +45 5163 2674

Alle projekter

NUBU skyder løbende nye projekter i gang, der samler forskningskræfter fra flere af landets professionshøjskoler. Se alle vores projekter her: