Genveje


Social mobilitet: Equity & Resiliens

Forskningsprogrammet 'Social mobilitet: Equity og resiliens' giver viden om, hvad der skal til for at skabe basis for equity og resiliens i skoler, dagtilbud og socialfaglig praksis. En anvendelsesorienteret viden, der bidrager til de professionelles arbejde med at skabe social mobilitet for børn og unge.

Uanset socioøkonomisk og kulturel baggrund er der særlige udfordringer i forhold til udsatte børn og unge, når man vil sikre gode betingelser for deres læring og trivsel i dagtilbud og i skolen. Forskningsprogrammet Social mobilitet: Equity og resiliens sætter fokus på at skabe viden om, hvilke faktorer og processer der skal til for at etablere equity og resiliens i skoler, dagtilbud og socialfaglig praksis. 

Denne anvendelsesorienterede viden bidrager til, at de professionelle kan arbejde bedst muligt for at skabe social mobilitet for børn og unge. 

Et sideløbende mål med forskningsprogrammet er at skabe en systematiseret viden om, hvad det er for nogle barrierer, der på den anden side kan forhindre, at skoler, dagtilbud og social- og pædagogfaglig praksis lykkes med at forandre forholdene for udsatte børn og unge - bedre forhold, der ellers kunne bevirke, at selve børnenes sociale baggrund ikke bliver den hæmsko, der nedsætter børnenes udvikling, læring og trivsel.

Skolen kan styrke social mobilitet 

Vi ved, at uddannelse er central, og at et godt skole- og uddannelsesforløb kan være med til, at alle børn får en rimelig chance for at nå deres fulde potentiale. Børns møde med dagtilbud og skole af høj kvalitet er en afgørende faktor i arbejdet med at styrke social mobilitet og i forhold til at imødekomme chanceulighed. 

Vi ved også, at særligt udsatte børn og unge møder mange belastninger, som de skal håndtere og overkomme for at trives og klare sig godt på trods af deres livsbetingelser. Og vi ved, at dagtilbud, skole og pædagogisk praksis er betydningsfulde i denne sammenhæng. 

Der findes ret omfattende viden om, hvad det betyder, hvis børn og unge ikke har mulighed for at rykke sig på den sociale rangstie. Der er også omfattende viden om risisci og belastning. Men der er ikke i samme omfang praksisrettet og professionsrelevant viden om, hvad der fremmer social mobilitet og styrker mulighederne for equity og resiliens. Det råder dette forskningsprogram bod på.

Forskningsprogrammets fokus på Equity og Resiliens har til formål at sikre, at Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unges forskning kan levere svar på, hvordan vi adresserer de centrale vilkår og udfordringer i arbejdet med udsatte børn og unge. Programmet leverer også svar på, hvordan professionerne kan arbejde målrettet med at styrke equity og resiliens for udsatte børn og unge. 

Kontakt forskningsteam

Fra Professionshøjskolen Absalon:
Lene Schmidt,  lektor, ph.d., cand.mag. i pædagogik | lesc@pha.dk | se præsentation på UC Viden
Tania Dræbel, ph.d., DEA de Sciences Sociales og Magistère de Sciences Sociales Appliquées aux Relations Interculturelles | tadr@pha.dk | se præsentation på UC Viden
Ulla Højmark Jensen, docent, ph.d., cand.mag. | ulhj@pha.dk | se præsentation på UC Viden
Ditte Dalum, adjunkt, ph.d., cand.pæd.psyk. | didc@pha.dk / se præsentation på UC Viden

Fra VIA:
Martin Hammershøj Olesen, lektor, ph.d., cand.psyk. | mhao@via.dk | se præsentation på UC Viden

Mette Molbæk, lektor, ph.d., post.doc. | mem@via.dk | se præsentation på UC Viden
Anne Marie Villumsen, docent, ph.d., cand.psyk. aut. | amv@via.dk | se præsentation på UC Viden
David Graversen, adjunkt, ph.d., cand.pæd. soc. | dtg@via.dk | se præsentation på UC Viden
Annette Boye Koch, docent, ph.d., cand.scient. | abk@via.dk | se præsentation på UC Viden

UC Nord:
Thomas Engsig, lektor, ph.d., cand.pæd.psyk. | tte@ucn.dk | se præsentation på UC Viden
Tanja Miller, docent, ph.d. cand.pæd.psyk. | tnm@ucn.dk | se præsentation på UC Viden
Ann-Merete Iversen, lektor, ph.d., cand.mag. | ani@ucn.dk | se præsentation på UC Viden
Pia Frederiksen, lektor, ph.d., cand.scient.adm. | psf@ucn.dk | se præsentation på UC Viden

UC Syd:
Gro Jacobsen, adjunkt, ph.d., cand.mag. | ghja@ucsyd.dk | se præsentation på UC Viden
Kristian Rasmussen, adjunkt, ph.d., cand.mag. | krra@ucsyd.dk | se præsentation på UC Viden
Christian Quang, lektor, ph.d., cand.pæd.psyk. | cquv@ucsyd.dk | se præsentation på UC Viden
Finn Møller, pædagogisk konsulent og projektleder, ph.d., cand.pæd. | fmol@ucsyd.dk / se præsentation på UC Viden

Metropol
Stine Kaplan Jørgensen, adjunkt, ph.d., cand.mag. | stkj@phmetropol.dk | se præsentation på UC Viden
Kresta Sørensen, adjunkt, ph.d., cand.soc. | krms@metropol.dk | se præsentation på UC Viden
Mimi Petersen, lektor, ph.d., msc. | nope@phmetropol.dk | se præsentation på UC Viden

UCC:
Tekla Canger, lektor, ph.d., cand.mag. | teca@ucc.dk | se præsentation på UC Viden
Anne Mia Steno, lektor, ph.d., cand.scient. anth. | amst@ucc.dk | se præsentation på UC Viden
Uzeyir Tireli, lektor, ph.d., cand. scient. adm. | ut@ucc.dk | se præsentation på UC Viden

UCL:  
Ida Skytte Jakobsen, docent. ph.d., cand.psyk. | idja@ucl.dk | se præsentation på UC Viden
Malene Slott Nielsen, adjunkt, ph.d., cand.mag. | msni6@ucl.dk | se præsentation på UC Viden
Lis Holm, programleder velfærdsinnovation, lektor, ph.d., cand.scient.pol. | lhpe6@ucl.dk | se præsentation på UC Viden


Kontakt forskningsteam