Genveje


Kontinuitet og sammenhæng i indsatser til udsatte børn og unge

Forskningsprogrammet 'Kontinuitet og sammenhæng i indsatser til udsatte børn og unge' skaber viden om, hvordan organisatoriske rammer kan sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatserne til udsatte børn og unge. Samlet set er målet at skabe større kontinuitet og stabilitet i de udsatte børn og unges liv generelt.

Hvert år bliver cirka 35.000 børn mål for en kommunal indsats. For mange børn og unge strækker indsatserne sig over år. Disse børn og unge møder forskellige fagprofessionelle både i deres hverdag og ikke mindst over tid. 

Samlet set bliver der brugt mange ressourcer både fagligt, politisk, økonomisk og organisatorisk på indsatserne for udsatte børn og unge. Ofte er der på samme tid mange forskellige indsatser i gang i forhold til et udsat barn eller ung. Det stiller store krav til kontinuitet og sammenhæng – til gavn for barnet eller den unge.

Formålet med forskningsprogrammet Kontinuitet og sammenhæng i indsatser til udsatte børn og unge er at skabe viden om, hvordan organisatoriske rammer kan sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatser til udsatte børn og unge. Det overordnede formål er med denne viden at kunne skabe større kontinuitet og stabilitet i de udsatte børn og unges liv generelt. 

Manglen på sammenhæng fører til mistillid

Programmet vil fokusere på, hvordan de professionelle kan styrke kontinuiteten og samtidig reducere omfanget og konsekvenserne af utilsigtede brud i udsatte børn og unges liv. 

Det er en velkendt erfaring blandt fagprofessionelle, at indsatserne ikke altid lykkes. Sammenhæng og kontinuitet er ikke altid til stede i tilstrækkelig grad for hverken barnet eller den unge og familien. 

Manglen på kontinuitet og sammenhæng kan føre til, at børn, unge og deres familier præges af mistillid til indsatsen. Manglen på tillid rummer en selvstændig udfordring, som kan vanskeliggøre de professionelles muligheder for at forbedre børnenes situation og evne til at opbygge og indgå i tillidsfulde relationer i voksenlivet. 

Forskningen viser, at kontinuitet i indsatserne er en vigtig faktor i arbejdet med udsatte børn og unge, ikke mindst for de børn og unge, der kommer fra familier præget af ustabilitet og brud.

I nogle tilfælde skyldes manglen på sammenhæng og kontinuitet, at de organisatoriske betingelser for de professionelles arbejde med indsatserne er uhensigtsmæssige. Det kan fx være pga. skifte i medarbejdersammensætning, sektoransvarsprincipper, omorganiseringer eller økonomiske og politiske prioriteringer. 

Helt konkret kan der påvises direkte sammenhæng mellem organisatoriske rammer og klima og outcome af indsatser til udsatte børn og unge i human services-organisationer. Det er derfor oplagt at fokusere på kontinuitet i indsatser som den organisatoriske ramme omkring de professionelles arbejde og samarbejde med at skabe virksomme og sammenhængende indsatser til udsatte børn og unge.

Kontakt forskningsteam


Fra Professionshøjskolen Absalon:

Andrey Lukyanov-Renteria, lektor, cand.jur., ph.d., politisk sociolog | anlu@ucsj.dk /+45 7248 2771| se præsentation på UC-Viden

Fra UCC:

Martha Mottelson, lektor, ph.d. | mamo@ucc.dk /+45 4189 7633 | se præsentation på UC-Viden
John Gulløv, chefkonsulent, mag.scient.ant/soc., ph.d. | jgu@ucc.dk /+45 4189 7010 | se præsentation på UC-Viden