Gå til indhold
Søg

Can I join in?

Et forskningsprojekt om børns deltagelse i leg i skolen.

Can I join in? er et tværfagligt legeforskningsprojekt med forskere fra Designskolen Kolding, Professionshøjskolen VIA, Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole samt pædagoger og børn fra to skoler i Aarhus Kommune. Formålet med projektet er at undersøge skolen som ramme for udvikling af inkluderende legemiljøer. Blandt andet undersøger forskerne, hvordan pædagoger aktivt kan arbejde med at støtte diversitet i børns legemiljø, så flest mulige børn får mulighed for at deltage i leg.

Projektet undersøger gennem en række forskellige legedesigns, hvordan pædagoger i skole og SFO kan skabe inkluderende legemiljøer med forskellige lege-deltagelsesformer ved at rammesætte og eksperimentere med forskellige legetyper. Projektet tager udgangspunkt i design-baseret-research. Den design-baserede tilgang er kendetegnet af eksperiment, refleksion og gentagelse. Med den tilgang kan pædagoger og forskere i fællesskab at studere, hvordan forskellige pædagogiske rammesætninger, handlinger og legeforståelser påvirker de inkluderende og ekskluderende processer omkring børns legefællesskaber.

Projektet tager udgangspunkt i et stemningsperspektiv på leg. I stemningsperspektivet forstås leg som en særlig praksis, der udøves omkring et legemedie (materialer, kroppe, fortællinger), hvorved der skabes en særlig stemning. Børn kommer således i legestemning sammen ved at gøre noget med noget. Fx fægte, slås, forhandle, hoppe, pille ved sværd, puder, roller, trampoliner, sand. For at deltage i legen og opleve sig i legestemning sammen med de andre børn skal et barn altså vide, hvad man skal gøre hvornår og med hvad. De pædagogiske tilrettelagte legedesigns sigter mod at eksperimentere med mulige måder at understøtte denne ”gøren leg” samt på mulige måder at inddrage, justere og tilføre legemedier på. Alt sammen med henblik på at give alle børn varierede legeerfaringer.

Projektet knytter sig endvidere til en inklusionsforståelse, hvor inklusions- og eksklusionsprocesser forstås som dynamiske bevægelser og grundlæggende mønstre i enhver social praksis, således også i legepraksisser. Det betyder, at projektet over tid følger, hvordan dynamikker mellem enkelte børn, børnefællesskaber og pædagoger udspiller sig i forskellige legedesigns. Det undersøges også i hvor høj grad skolekonteksten kan understøtte legedesigns, der søger at imødegå, at børn havner i fastlåste og udsatte legepositioner.

Om projektet

Projektet består af fire Work Packages, som retter fokus mod forskellige delelementer. De fire Work Packages er:
•    Forskellige legetypers inkluderende potentiale (kreativ leg, rolleleg, konstruktionsleg, bevægelsesleg, dramatisk leg og regelleg)
•    Pædagogers betydning for børns deltagelse i leg
•    Inkluderende legemiljøer i skole og SFO
•    Udvikling af et redskab til at undersøge børns oplevelse af at deltage i leg.

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond og løber over tre år. Der er tilknyttet et ph.d.- studie til den anden Work Package.

Kontakt

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge
E-mail: nubu@kp.dk / Tlf.: +45 5163 2674

Alle projekter

NUBU skyder løbende nye projekter i gang, der samler forskningskræfter fra flere af landets professionshøjskoler. Se alle vores projekter her: