Gå til indhold
Søg

Bedre gruppebeslutninger blandt sagsbehandlere

NUBU skal i projektet ’Bedre gruppebeslutninger blandt sagsbehandlere’ udvikle og afprøve en model til at forbedre gruppernes beslutninger om undersøgelser eller sociale indsatser i hjemmet eller om anbringelser.

Udsatte børn og unge er ofte i kontakt med sagsbehandlere, som på lovens vegne skal sørge for relevante støttetiltag. Der indsamles i den forbindelse en mængde oplysninger og fagprofessionelle taler sammen og undervejs træffes en mængde beslutninger om, hvad der skal ske. Det drejer sig om både store og små beslutninger. Der er imidlertid begrænset indsigt i, hvordan grupper træffer beslutninger, og hvordan det får indflydelse på behandlingen af børn og forældre. En undersøgelse fra 2004 påviste, at møder mellem sagsbehandlere var tidspressede og ofte ustrukturerede; dagsordenen var sammensat tilfældigt; der blev ikke husket fra møde til møde, og der var mere fokus på at handle end på at afklare børn og unges behov for hjælp. Konsulentbureauet /KL.7 har derfor i samarbejde med TrygFonden udviklet et beslutningsværktøj med en række beslutningskort, der er skabt til at modvirke faldgruber i beslutningsprocesser.

I projektet bliver beslutningskortene testet blandt socialrådgivere i tre grupper i kommunale børnefamilieafdelinger. Desuden laves et litteraturreview over beslutninger i grupper indenfor socialt arbejde.

Om projektet

Projektet er støttet af TrygFonden og udføres i samarbejde med /KL.7.
Projektet gennemføres i 2019.
For NUBU deltager:

  • Frank Ebsen, docent ved Institut for Socialrådgiveruddannelse på Københavns Professionshøjskole
  • Ida Marie Schrøder, lektor ved Institut for Socialrådgiveruddannelse på Københavns Professionshøjskole
  • Lene Mosegaard Søbjerg, centerleder ved Center for Forskning og Udvikling på VIA UC
  • Line Berg, adjunkt ved Center for Forskning og Udvikling på VIA UC

Afsluttende rapport

Udsatte børn og unge er ofte i kontakt med socialfaglige sagsbehandlere, som på lovens vegne har til opgave at beslutte, hvilke støttetiltag der skal iværksættes. Det kan være længerevarende processer, hvor der ad flere omgange træffes større eller mindre beslutninger. Beslutninger i socialforvaltninger træffes ikke kun individuelt af sagsbehandlere, men også i grupper og på møder med overordnede.

Der er imidlertid begrænset indsigt i, hvordan grupper træffer beslutninger, hvordan deres indsigt får betydning for sagsbehandlernes handlinger, og hvordan det får indflydelse på behandlingen af børn og forældre.

Med inspiration fra adfærdsvidenskaben undersøger denne rapport, hvordan et beslutningsredskab til at forbedre gruppebeslutninger, påvirker beslutningsprocessen i et ungerådgiver-team i en dansk kommune. Målet med redskabet er at mindske ’vurderingsfejl’. Rapporten giver ikke en klar indikator af, om det lykkes, men den viser, at redskabet – under de rette forhold – ser ud til at være gavnlig i forhold til at synliggøre det faglige udgangspunkt for beslutningen.

Ud over sit videnskabelige bidrag til forskning og undervisning, er projektrapporten relevant for ledere, socialrådgivere og andre professionelle, der i det daglige deltager i gruppesammenhænge, hvor der træffes beslutninger om udsatte børn og unge.

Kontakt

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge
E-mail: nubu@kp.dk / Tlf.: +45 5163 2674

Alle projekter

NUBU skyder løbende nye projekter i gang, der samler forskningskræfter fra flere af landets professionshøjskoler. Se alle vores projekter her: