Gå til indhold
Søg
Drawing by Timo Kuilder: NUBU works with extraordinary children and youth in vulnerable situations, from the years 0-20. These sketches portray several themes in a more abstract and poetic way.

Bånd og Broer

Bånd og Broer er et nyt koncept, som kombinerer fritidsjob til unge med effektiv familiebehandling.

Forskningsprojektet er en evaluering af projektet ”Bånd og Broer”, hvor man ønsker at styrke den forebyggende indsats til udsatte unge i Hillerød kommune. Bånd og Broer er et nyt koncept, som kombinerer fritidsjob til unge med effektiv familiebehandling. Det sker gennem et samarbejde mellem Metodecentret og lokale virksomhed med det formål at reducere risikoen for, at de unge bliver ekskluderet af samfundet og ikke opnår uddannelse og beskæftigelse som voksne. Evalueringen følger projektet og laver løbende dataindsamling, der skal bidrage til udviklingen af designet og registreringer af progression hos deltagerne.

Evalueringens overordnede formål er at belyse, i hvilket omfang og hvordan projektet ”Bånd og Broer” skaber forandring for de deltagende unge og deres familier.
Evalueringen trækker på kvalitative- og kvantitative dataindsamlinger, der foretages i hele projektperioden.